ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
ØSTJYSKE NYHEDER
søndag 28. juni 2020
RANDERS: Der vil blive bygget over 400 nye boliger i Randers hvert år frem mod 2027. Det er nogle af forventningerne i en ny befolkningsprognose, som byrådet godkendte på et møde i juni.

I 2018 oplevede Randers Kommune et historisk fald i folketallet på 356 personer, og i 2019 var der et fald på 104 personer. Men nu stiger indbyggertallet igen, og i den nye befolkningsprognose er forventningen, at indbyggertallet vil stige med 285 personer i 2020.

Befolkningsudviklingen i 2019 er da også præget af, at der er gennemført en ekstraordinær oprydning i cpr-registret med fokus på borgere, der er udrejst. Det skønnes, at 175 personer direkte kan henføres til den ekstraordinære oprydning.

- Korrigerer vi for effekten af denne oprydning har vi faktisk haft en lille stigning i folketallet i 2019. Der forventes også en stigning frem over. Ifølge den nye befolkningsprognose forventes folketallet at stige med 285 i 2020, og primo 2029 forventes vi at nå over 100.000 indbyggere, sagde borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S), på byrådsmødet.

Tidligere var det forventningen, at Randers Kommune ville runde 100.000 indbyggere i 2025.

- Der er lavet en nærmere analyse af befolkningsudviklingen i 2019. Analysen viser blandt andet, at vi ikke i samme grad som andre østjyske kommuner og som tidligere tiltrækker tilflyttere fra Aarhus Kommune. Det skal vi have ændret med den nye bosætningsstrategi, som vi i byrådet har besluttet skal udarbejdes, sagde Torben Hansen på byrådsmødet.

Kommunens forvaltning forventer at kunne fremlægge de første forslag til bosætningsinitiativer før sommerferien med henblik på færdiggørelse af en endelig strategi med konkrete initiativer i september 2020.Befolkningstilvæksten forventes at blive båret af flere tilflyttere fra andre kommuner og fra udlandet, og det vil især være i områderne Munkdrup, Sporbyen, Over Hornbæk, Helsted, Vorup, Dronningborg og Assentoft, at befolkningstallet vil stige.

Befolkningsprognosen viser også, at aldersgrupperne 6-16 år, 17-24 år, 40-54 år vil falde i antal fra 2020-2033, mens den største procentvise vækst ses hos de 85+ årige, der forventes at stige med 84 procent i samme periode.

Borgmester Torben Hansen