ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER
onsdag 24. juni 2020
HELE LANDET: Fremover kan danske boligkøbere klage over vildledende markedsføring af for eksempel projektsalg i 5 år frem for 2 år. Det har Folketinget netop besluttet.

- Som forbruger skal man være sikker på, at den vare, man køber, også lever op til det lovede. Og hvis den ikke gør det, skal man selvfølgelig være sikret. Det gælder, hvis man finder et hul i det nye soppebassin. Og det skal også gælde, hvis man investerer i en projektbolig og opdager, at kvadratmeterne ikke passer. Den type af sager er ikke i orden, og vi skal for alt i verden undgå flere. Derfor er jeg glad for, at vi i dag i Folketinget har besluttet at sikre danske forbrugere bedre ved at øge forældelsesfristen til 5 år, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Ud over markedsføring af fast ejendom gælder loven også for boligfinansiering og løbende kontraktforhold, hvor der loves en fast pris på eksempelvis abonnementer.

Det drejer sig blandt andet om realkreditlån, som bliver markedsført med udsagn om fast pris i hele lånets løbetid, men hvor bidragssatserne senere bliver forhøjet.

Loven træder i kraft den 1. juli i år og gælder ikke med tilbagevirkende kraft.

 Erhvervsminister Simon Kollerup (S).