ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
søndag 21. juni 2020
ALS: Det var for personalet på plejehjemmet Teglgaarden i Als i 2019 ikke nødvendigt på nogen måde at anvende magt i forhold til beboerne.

I Mariagerfjord Kommune var det samlet set nødvendigt med magtanvendelse 27 gange overfor 11 beboere på fem af de kommunale plejehjem.

Magtanvendelse er kategoriseret indenfor fem grupper: §125: Alarmsystemer, §126: Fastholdelse, §127: Tilbageholdelse i boligen, §128: Anvendelse af stofseler og §129: Optagelse i særlige botilbud uden samtykke.

Seniorrådet i Mariagerfjord blev på sit seneste møde orienteret om magtanvendelsen.

 På ældreområdet er knap 75% af de samlede indberettede tilfælde af magtanvendelse i 2019 foregået på Demenscenter Skovgården.

I redegørelsen til seniorrådet hedder det blandt andet:

Særligt på demensområdet har man fokus på at finde alternative løsninger, idet en enkelt borger kan komme til at stå for et betydeligt antal magtanvendelser. Dog skal det påpeges, at der altid kan opstå problematikker, som nødvendiggør anvendelse af magt. I nogle hygiejnesituationer vil en manglende indgriben fra ansattes side eksempelvis være udtryk for omsorgssvigt, ligesom magtanvendelse kan være en nødvendighed af hensyn til ansattes eller andre borgeres sikkerhed.

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning, og havde ingen bemærkninger.

Teglgaarden i Als