ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER
torsdag 18. juni 2020
MARIAGERFJORD: Et samarbejde mellem det socialpædagogiske  uddannelses- og botilbud Odamsgård og Mariagerfjord Kommune kommer både de unge og den truede natur til gode.

Blandt andre 19-årige Rene Lind og Kasper Østergaard på 21 år har brug for en hverdag med faste strukturer og gode oplevelser. De har fået ansvaret for at passe de kreaturer, der græsser ved Hodals Bæk. Kreaturerne skaber lys og luft for sjældne arter som nikkende kobjælde og sommerfuglen engblåfugl.
 
Ifølge Klaus Kastberg, som er lærer på Odamsgård, har Rene og Kasper taget rigtigt godt imod den nye opgave, som gør, at de med faste intervaller skal ud og passe kreaturerne i al slags vejrlig.

Har brug for en hverdag
med ro og faste rutiner
- Mange af vores unge har en opvækst med omsorgssvigt og misbrug med i baggagen. Derfor har de brug for en hverdag, som byder på ro, tryghed og faste rutiner. Med samarbejdet får de et ansvar for kreaturerne, og det er en klar opgave, der byder på gode oplevelser i tæt kontakt med naturen, siger  Klaus Kastberg.
 
Opgaven med at passe kreaturerne har styrket de unges interesse for naturen og de kvaliteter, som den rummer.
 
- Vi arbejder hver dag for at inspirere og motivere vores elever. Der er ingen tvivl om, at arbejdet med kreaturerne giver mening for de unge. De føler en forpligtigelse til at komme ud til dyrene, og de synes, at det er spændende at følge med i, hvad de spiser, og hvor de bevæger sig hen. Kreaturerne er kærlige dyr og vi har mange sjove og gode oplevelser med dem, siger Klaus Kastberg.
 
Hos Mariagerfjord Kommune er landskabsforvalter Kenneth Jensen tilfreds med, at arbejdet med kreaturerne giver Rene og Kasper et positivt indhold i tilværelsen. Han ser det som et ekstra plus, at de gør en vigtig indsats for at pleje den sarte natur ved Hodals Bæk
 
- Vi har en særlig forpligtelse til at tage hånd om de mange sjældne arter, som lever ved de stejle skrænter og våde enge langs Hodals Bæk.
Rene Lind (tv) og Kasper Østergaard er glade for, at de har fået ansvaret for at passe det græssende kvæg ved Hodals Bæk.

 
Derfor sætter vi kreaturer ud, så det unikke naturområde ikke gror til med høje græsser og urter, som kvæler de sjældne arter, siger Kenneth Jensen.

Flere trækker i samme hammel 
Jørgen Hammer Sørensen, der er formand for kommunens teknik og miljøudvalg, ser samarbejdet som et skoleeksempel på, at en opgave kan løses endnu bedre, når flere trækker på samme hammel.
 
- Naturen tilhører os alle. Derfor skal vi samarbejde med lokalsamfundet om at værne om den. Her ved Hodals Bæk har vi skabt et samarbejde, som både gavner vores sårbare natur og som giver vores udsatte unge mening med livet, siger Jørgen Hammer Sørensen.
 
Dyrene er kommet ud, og der er adgang til at færdes i området via klaplåger i hegningen. Til vinter kommer dyrene på stald, så de unge mennesker også får kendskab til det at holde dyr indenfor.