AVISENS MENING
tirsdag 16. juli 2019
ØSTER HURUP: Planen om at skille kørende og gående mellem Øster Hurup by og havnen er fejlet.
 
De tusindvis af kroner, der er brugt på at
etablere en træbelagt gangsti over det lave område fra hvor bybebyggelsen ender til lystbådehavnen, er en fejlinvestering.

Ingen bruger stien.

I stedet må biler, cyklister og fodgængere i stort tal, specielt i ferietiden, deles om den
forholds vis smalle landevej. Det betyder dagligt mange farlige situationer.

Hvis man som fodgænger skal benytte sig af stien for at komme til og fra havnen, skal man regne med en mellem tre og fire gange så lang strækning. Så er det betydeligt hurtigere at
benytte sig af landevejen med de farer, det nu engang indebærer.

Løsningen er, at droppe stien og evt. flytte
træ-belægningen til at følge den asfalterede vej enten nord eller syd for vejen, men direkte til havnen i stedet for den lange fejlplacerede gangsti
.
Det bedste vil være at forlænge fortovet på
havnevejen helt ud til havnen.
.
Ejlif Rasmussen: Uddannet journalist ved Den Socialdemokratiske Presse i Danmark.
Praktiksteder på NY TID i Frederikshavn og Aalborg, og ophold på Danmarks Journalisthøjskole.
Som uddannet ansat på Aalborg Stiftstidende med ansvar for lokalstof fra Sydøstvendsyssel med udgangspunkt i Dronninglund.
Efter nogle år borte fra journalistikken tilknyttet FamilieJournalen med dækningsområde i Nordjylland.
Etablerede i 1999 Netavisen
ØSTKYSTEN