ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
onsdag 19. februar 2020
ØSTER HURUP: Det forberedende arbejde med at etablere en dobbeltrettet cykel- og gangsti nord for sommerhusområdet i Øster Hurup frem til det offentlige strandareal nord for Kattegat Strandcamping, er indledt.

I første omgang er der fældet træer i et bælte vest for Dokkedalvej indenfor vildthegnet til Lille Vildmose.

Der er tale om en 1,2 kilometer lang strækning, der i sommerperioden er stærkt befærdet, og hvor de bløde trafikanter er henvist til at at gå og cykle på vejbanen.

Området er ejet af Aage V. Jensens  Fond, der er indstillet på at yde økonomisk bistand til projektet, der blev forelagt Udvalget for Teknik og Miljø i midten af 2019 og er beregnet at ville koste samlet ca. tre mio. kr.

Mod nord etableres  krydsninsfelt ved campingpladsens indgang og ved strandarealet, hvorfra der via en tunnel også er adgang til udsigtstårnet indenfor vildthegnet.

Cykelstien vil være første del af en stiforbindelse frem til grænsen til Aalborg Kommune.

Projektet kræver dispensation fra kystbeskyttelseslinje og fredningsbestemmelser.
Området indenfor vildthegnet, der nu er ryddet for træer, og til højre Kattegat Strandcamping.