ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
onsdag 19. februar 2020
ALS/ØSTER HURUP: De seneste dages kraftige blæst fra vest har presset vandet ind i Kattegat, der ved østkysten er steget ca. én meter og afskåret vinterferiegæsterne i sommerhusene ved Øster Hurup og syd for ved Als fra de traditionelle gåture langs stranden.

Syd for havnen i Øster Hurup er hele strandarealet under vand, og det er ikke muligt at færdes på molen ved Als.

I Øster Hurup beklager man, at den ekstraordinære højvande og kraftige blæst sætter ind midt i vinterferieugerne, uge syv da skolerne i Mariagerfjord holdt ferie og i indeværende uge, hvor det er skolerne i og omkring Aalborg, der er lukket, og adskillige familier har taget ophold i sommerhusene. Man er dog i begge bysamfund glade for, at det ikke er gået så galt som på Vestkysten, hvor vandet flere steder er trængt ind i boligområder.

Ferieopholdet generes også af regnvejret, og turistbyen, der i vinterferieugerne plejer at være præget af mange mennesker på gaderne, ligger øde hen.

I Als er der også kun få, der besøger stranden, hvor vandet skyller ind over den lange bademole. Her er der opsat skilt, der oplyser, at færdsel på molen er på eget ansvar. Molen er i forfald, og den høje vandstand slider yderligere på den.
Vandte slår ind over bademolen ved Als.
Strandarealet syd for havnen i Øster Hurup er oversvømmet, og flydebroen fra sydmolen fører direkte ud i vandet.