ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
mandag 17. februar 2020
MARIAGERFJORD: En gammel grusgrav på virksomheden Knauf´s areal i udkanten af Hobro bliver et område, hvor sjældne planter og insekter kan trives udforstyrret.

Det er et resultat af et samarbejde mellem virksomheden og kommunen. Området hegnes ind, men der kommer låger i, så man har mulighed for at komme indenfor for at følge med i udviklingen. Det siger biolog Anders Horsten, Mariagerfjord Kommune, der er tilfreds med samarbejdet med Knauf A/S

- Der er store muligheder i gamle råstofgrave, som grusgraven på Knaufs areal er. Her er den næringsrige jord gravet væk, så kun råjorden er tilbage. Råjorden er næringsfattig og god for en række planter og insekter, som ikke kan klare den hårde konkurrence med græsser, brændenælder og andre planter, som trives, hvor der er meget næring i jorden, siger biologen.
 
- Rigtig mange insekter er afhængige af den sandede jord, hvor der ofte bliver varmt. Ligesom vandhuller i bunden af gravene er gode levesteder for padder. Den slags levesteder er sjældne, og derfor passer projektet også godt med vores biodiversitetspolitik, hvor vi skal prioritere det sjældne og uerstattelige, siger Anders Horsten.
 
Kreaturerne på området æder det grove græs, så det ikke dominerer. Dermed er dyrene med til at skabe plads til flere forskellige arter, eksempelvis mange blomstrende urter, som er vigtige for bier og sommerfugle. Når de store dyr tramper rundt, bliver jorden blottet, så nye planter kan spire og jordlevende insekter kan slikke sol og grave gange til deres æg. Gødningen kan i sig selv blive et levested for biller og fluer, som lever af at nedbryde kreaturernes ekskrementer.
 
Økonomidirektør fra Knauf, mads Lund, kan anbefale at lade naturen få gavn af ubrugte arealer på erhvervsgrunde. - Vi brugte jo ikke grunden, og derfor giver det så god mening at lade naturen få gavn af den. Jeg er glad for, at vi på den måde kan være med til at fremme potentialet for sjælden natur og dele det med andre i kommunen, som har lyst til at slå vejen ind forbi for at nyde synet, siger han.
Biolog Anders Horsten fra Mariagerfjord Kommune (tv.) og økonomidirektør Mads Lund fra Knauf A/S på Knaufs grund i udkanten af Hobro