ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
fredag 14. februar 2020
MARIAGERFJORD: Der er ikke fare for, at  Økonomi og Indenrigsministeriet sætter Mariagerfjord Kommune under administration, men fjordkommunens økonomi pr indbygger ligger dog betydeligt under landsgennemsnittet.

Det fremgår af den økonomiske status for fjerde kvartal 2019, som Økonomiudvalget præsenteres for på sit møde 19. februar.

Likviditeten ved udgangen af december 2019 er opgjort til 165,8 mio. kr. Det er en stigning på 23,6 mio. kr. i forhold til kvartalet før.

Opgjort pr. indbygger var likviditeten 3.965 kr. ved udgangen af 4. kvartal 2019. Det er mere end de 1.000 kr. pr. indbygger, der giver anledning til reaktion fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, men mindre end landsgennemsnittet, der ultimo 3. kvartal 2019 var på 7.649 kr. pr. indbygger, hedder det blandt andet i rapporten, der forelægges udvalget.

Det forventes, at likviditeten ved udgangen af 2020 vil være større.

- Med forbehold for usikkerhed knyttet til regnskab 2019, herunder bl.a. overførselsniveauet til 2020, forventes ultimolikviditeten 2020 at være i størrelsesordenen 188 mio. kr. En stigning på godt 20 mio. kr.

Den kommunale økonomi har bedret sig mod slutningen af 2019.

- Ved sidste kvartalsindberetning var forventningen til likviditeten en kassebeholdning på 147 mio. kr. ,med udgangen af 2019. Den faktiske kassebeholdning er knap 19 mio. kr. højere. .
 Det skal ses i sammenhæng med regnskab 2019, som synes at udvise en mere gunstig udvikling i likviditeten. En foreløbig opgørelse af regnskabsresultatet tyder således på, at anlægsudgifterne i regnskab 2019 er noget mindre end tidligere forudsat, og bidrager dermed til en større stigning i kassebeholdningen end hidtil forudsat, hedder den økonomiske forvaltnings indstilling til Økonomiudvalget.