ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE  NYHEDER
onsdag 12. februar 2020
HELBERSKOV: 10. maj er det 75 år siden Helberskov blev befriet fra tyskernes besættelse, nogle dage efter de i det øvrige land overgag sig. Det markeres ved et specielt arrangement i landsbyen.

- Efter succesen sidste år, hvor stenen på Bjerget blev afsløret med den rigtige inskription, vil man nu, hvor det er 75-året for befrielsen, markere det i Helberskov. Mange andre arrangementer er der overalt, men næppe andre søndag den 10.maj, siger Birgitte Buus.

Arrangementet vil blive indledt kl. 14 på Bjerget ved mindestenen med alsang. Derefter går man ad vejen ned til forsamlingshuset, og efterfølgende er der fællessang i Thulstedhus, hvor organist Troels Kold vil stå for den afdeling.

- Lokalhistorisk forening vil låne os en udstilling om modstandsbevægelsen i den østlige del af den gamle Hadsund kommune. Efter kaffebord med hjemmebag vil fællessangen gå over i Giro 413-melodier, som man sang i slutningen af 40'erne og i 50'erne, siger Birgitte Buus.

Hvis man ønsker at deltage i arrangementet, skal man tilmelde sig hos Bodil Bech, der har telefonnummer 31 24 17 55.

Der deltog sidste år mange mennesker ved afsløringen af mindestenen på bjerget, hvor Jan Michno fortalte om tiden, da de tyske tropper, der havde slået sig ned på Bjerget, overgav sig til englænderne. Efterfølgende blev der i Sandgraven serveret smørrebrød, som det, de få engelske soldater, der tog imod den tyske kommandants overgivelse, fik serveret af lokalbefolkningen.

10. maj sidste år blev mindestenen med den ny inskription afsløret i overværelse af mange mennesker.