ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE  NYHEDER
onsdag 12. februar 2020
SKELUND/VEDDUM: Skelund Landsbyforening og Veddum Landsbylaug ønsker, at Mariagerfjord Kommune indgår i en konstruktiv snak om udnyttelsen af de nedlagte skolebygninger i Skelund. Foreningerne har i fællesskab rettet henvendelse til borgmester Mogens Jespersen.

Kommunen har sat området til salg. Alle interesserede kan afgive bud frem til 25. februar. Kommunen har en forventning om, at den gamle skole vil kunne indbringe mindst 1,2 mio. kr.., men det stiller man sig i de to bysamfund tvivlende overfor, at stedet vil kunne indbringe.

Skelund landsbyforening og Veddum landsbylaug har sammen med en konsulent og en bygningssagkyndig analyseret mulighederne og problemerne ved at købe bygningerne.

- Konsulenten har opstillet forskellige økonomiske eksempler, og de viser, at selv om vi kunne få skolen for én krone, ville det være umuligt at få det til at hænge sammen uden borgebidrag og låntagning, siger de to formænd, Marion Kronborg, Skelund og Leo Korsgaard, Veddum.

- Bare forbrugsudgifter og såkaldt "sikker drift" og vedligeholdelse vil beløbe sig til mellem 300.000 og 400.000 kr. årligt. Uden disse ting  kan vi ikke forvente at skabe lejeindtægter, men vi kan endnu ikke vide, om vi kan tiltrække lejere og projekter, der generer indtægter, siger de og tilføjer, at der desuden er de uberegnelige udgifter til renovering eller nedrivning af gamle bygninger og reetablering af området.

- Vi er overbevist om, at vi i fællesskab kunne skabe et fantastisk nyt samlende multihus med kultur, kunst, erhverv og foreningsliv for landsbyerne Skelund og Veddum, hvis betingelserne var helt anderledes. Derfor har vi henvendt os til borgmesteren i et brev og bedt om et dialogmøde. Vi ønsker, at kommunen går konstruktivt ind og etablerer nogle vilkår , så vi lokalt vil kunne løfte driften og skabe et  lokalt kulturcenter, siger Marion Kronborg og Leo Korsgaard.

Hvis der den 25. februar fremkommer andre gode projekter, hilser de to foreninger dem velkommen, hvis projekterne har til formål  at bidrage positivt til udvikling af lokalområdet.

I lokalområdet føler man ikke, at kommunen har været Skelund og Veddum mildt sstent. Først blev børnehaven I Veddum lukket, og derefter var det så skolen I Skelund.

Der er på privat initiativ etableret ny børnehave, og man forsøgte også at etablere en friskoler I Skelund og bad kommiunen udsætte lukningen af folkeskolen, men det stemte et flertal I byrådet imod.

Skelund og Veddum:
De tidligere skolebygninger i Skelund kan blive et velegnet center for kultur og erhverv mener to lokale borgerforeninger.