ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE  NYHEDER
tirsdag 11. februar 2020
ØSTKYSTEN: En betydelig udvidelse af renseanlægget ved Hadsund, så det også kan rense spildevandet fra Vesthimmerland og en del af Rebild kommune, er for tiden i offentlig høring, og 25. februar holdes der i Arden et borgermøde om sagen.

Det er forsyningsselskaberne i de tre kommuner, der ønsker at al spildevand ledes til Hadsund og derfra til Kattegat i en ledning, der går ca. fire kilometer ud i havet fra campingpladsen umiddelbart syd for Als by.

Byrådene i de tre kommuner har besluttet, at en såkaldt VVM-redegørelse skal undersøge, om det er en god ide at udvide renseanlægget i forhold til naturen og miljøet.

- Vi håber, at mange kommer til borgermødet og hører resultaterne af den miljørapport, der er lavet i forbindelse med udvidelsen af renseanlægget. Vi vil også gerne høre fra borgere og interesseorganisationer, så vi kan få belyst alle tænkelige miljøforhold, inden byrådene tager endelig stilling til projektet, siger udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen.

Projektets påvirkning på miljøet er vurderet i en rapport, som lige nu er i høring.
- Efter høringen bliver der lavet et samlet notat, som også vil rumme de kommentarer, der kan falde efter et velbelyst borgermøde. Borgerne skal bare selv sende kommentarerne ind til kommunen på samme måde som andre høringssvar, siger udvalgsformanden.

Borgermødet holdes i Arden hallerne tirsdag 25. februar mellem kl. 19 og 21. På mødet kan interesserede høre resultaterne af miljørapporten, stille spørgsmål til politikere, embedsfolk og forsyninger samt fremlægge egne gode ideer.

Det er ikke nødvendigt med tilmelding, man skal bare møde op.

Høringsfasen kører frem til 16. marts. Den endelige beslutning om en udvidelse træffes i løbet af efteråret
.