ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
mandag 10. februar 2020
ALS: Lokalhistorisk Forening for Als og Omegn holder ordinær generalfor-
samling mandag 24. februar kl. 19.30 i aulaen på Havbakkeskolen i Als.

Normalt er det ikke generalforsamling, der tiltrækker mange mennesker i Als og omegn, men årsmøderne i den lokalhistoriske forening har de seneste mange år været undtagelsen, der bekræfter reglen. Der plejer tilnærmel-
sesvis at være fuldt hus.

Indledningsvis er der lysbilledshow på storskærm. I forbindelse med dette års generalforsamling vises der fra kl. 19 lysbilleder fra Irene og Knud Thygesens sølvbryllupsfest. Parret stod for driften af de lokale rutebiler og havde en stor berøringsflade i Als.

På generalforsamlingen vil formand for foreningen Benny Nielsen aflægge beretning om det forløbne år, ligesom Iver Christensen oplæser regnskabet.

Et af trækplastrene til mødet er også kaffebordet, hvor der serveres faste-
lavnsboller og lagkage.

Efter generalforsamlingen bliver der et causeri ved Jørn Sørensen, der driver JS rejser i Havndal. Han vil blandt andet fortælle om rejser til Østeu-
ropa, som er blevet rejsebureauets særkende.

Det er alle, der er velkomne til generalforsamlingen, også ikke medlemmer af foreningen.
Benny Nielsen