ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER
lørdag 8. februar 2020
HELE LANDET: Byggesektoren spiller en afgørende rolle, hvis Danmark skal komme i mål. Ifølge FNs miljøorganisation UNEP står byggeriet nemlig for 39 % af det globale udslip af drivhusgasser. 28 % stammer fra driften af alle bygninger, og 11 % kommer fra byggematerialerne.

Dog er energiforbruget i nybyggerier i dag så lavt, at energiforbruget og klimabelastningen fra byggematerialer oftest er større end fra driften af bygningen i hele dens levetid. Der er derfor brug for en styrket indsats mod indlejret energi i byggematerialer, hvis vi som sektor for alvor skal bidrage til den grønne omstilling i vores samfund.

Fx. anslår forskere fra DTU, at cementproduktionen alene står for 5 % af verdens samlede udslip, hvilket industrien også adressere. Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), NCC og Danske Byggecentre har på baggrund af dette og andre materialers aftryk derfor produceret tre podcast, som skal gøre os klogere på problemet - men også på løsningen.

- Hos Danske Byggecentre tager vi klimadagsordenen alvorligt og håber, at podcastserien kan hjælpe med at sprede budskabet om byggematerialers klimaaftryk. Byggeriet spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, og her er særligt byggematerialernes klimaaftryk en vigtig brik i arbejdet. Derfor har vi lanceret en podcastserie, så folk i byggebranchen kan få en hurtig og forståelig indsigt i problemstillingen, siger adm. direktør Palle Thomsen.

Podcast 1 handle4r om: Byggematerialernes klimaaftryk Interview med seniorforsker Harpa Birgisdottir fra Aalborg Universitet. Harpa er en af landets førende forskere på området.

Podcast 2 handler om den hollandske model Et bredt flertal i det hollandske parlament indførte allerede i 2018 et system, som skal begrænse byggematerialernes klimaaftryk.
Podcast 3 er et konkret eksempel.  Vi besøger Torpedohallen i København. Sammen med arkitekt, Jan Kauschen, fra tegnestuen Vandkunsten. I Torpedohallen er der nemlig tænkt over byggematerialernes klimaaftryk.

Man kan høre podcasten om byggematerialers klimaaftryk her:  http://bdb.dk/politik-oganalyse/byggematerialernes-klimaaftryk/
Direktør Palle Thomsen