LOKALE NYHEDER
tirsdag  10. december 2019
Fopto: Privat
MARIAGERFJORD: Energistyrelsen har valgt de 7 projekter med solanlæg og vindmøller, som skal opføres i perioden 2020-2022. De vil give el til 154.000 husstande. Der er et projekt i Mariagerfjord Kommune, to i Randers og resten er spredt ud over Jylland.

Vind og sol kæmper igen i år på lige vilkår om kontrakterne, hvor der gives statstøtte i form af et tilskud til elprisen på maksimalt 6 øre per kWh. Og sol er blevet en ny magtfaktor.  Af de 7 projekter er 3 rene solanlæg, mens 2 er kombinerede sol-vind-anlæg, blandt andre projektet i Mariagerfjord.

Energistyrelsen modtog 7 tilbud med projekter på i alt 135 MW landvindmøller og 136 MW solcelleanlæg. Der underskrives nu 2 kontrakter med 72 MW landvindmøller, 2 kontrakter med 97 MW landvindmøller og solceller og 3 kontrakter med 83 MW solcelleanlæg.

De nye anlæg skal nettilsluttes inden for 2 år fra kontraktunderskrivelsen og støtteperioden løber i 20 år.

Det er Eurowind Energi A/S, der står for projektet i Mariagerfjord Kommue, og det omfatter både vindmøller og solcelleanlæg, og skal samlet yde 53 MW, hvoraf 37,8 MW skal komme fra vindmøller og 15,2 MW fra solceller.

Der er to projekter i Randers Kommune, blandt andre Overgaard 18 K/S syd for Mariager Fjord, med et projekt med landvindmøller på i alt 36 MW. De øvrige kommuner er Herning/Holstebro, Skive, Brønderslev og Ringkøbing/Skjern.