NORDJYSKE NYHEDER
fredag  6. december 2019
Fopto: Privat
NORDJYLLAND: I det nye år inviterer Regionsrådet i Nordjylland alle interesserede til debat om
Nordjyllands udvikling ved tre debatmøder i henholdsvis Aars, Vrå og Thisted.

Initiativet er et led i den offentlige høring af Regionsrådets kommende Regionale Udviklings-
strategi 2020-2023, og målet for de tre møder er at bringe debatten om strategien for Nord-
jyllands udvikling helt tæt på regionens borgere.

- Vi vil gerne i dialog med borgerne om det, som optager dem omkring fremtiden. Er det
miljøet eller ting vi kan gøre i Nordjylland for håndtere lokale konsekvenser af klimaforan-
dringerne? Er det god adgang til uddannelse eller kollektiv trafik? Eller er det noget helt
andet? Vi vil ud og mærke, hvor skoen trykker, og have flest mulige input med hjem, siger
regionsrådsformand Ulla Astman.

De input, som politikerne i Regionsrådet håber på at få på debatmøderne samt i de skriftli-
ge høringssvar, Regionen modtager, skal bruges til at færdiggøre en ny strategi for Nordjyl-
lands udvikling.

Strategien hedder officielt "Mulighedernes Nordjylland: Regional Udviklingsstra-
tegi 2020-2023". Populært kaldes strategien blot RUS, og den får betydning
på mange områder som er afgørende for Nordjylland. Uddannelse og kompe-
tenceudvikling af fremtidens arbejdskraft; den grønne omstilling og klimatil-
pasning; miljø, natur og kultur; kollektiv trafik og infrastruktur samt indsat-
sen for regionens yderområder og samarbejder med ind- og udland.

Med så mange områder i spil er det nødvendigt at prioritere noget op
og noget ned. Det er den proces, som politikerne vil hente input til i
den offentlige høring, inden strategien forventes godkendt i Regions-
rådet sidst på foråret 2020.

Det første debatmøde er i Messecenter Vesthimmerland i Aars tirsdag 14. januar mellem kl. 17 og 19. Det andet onsdag 15. januar på Vrå Højskole, ligeledes mellem kl. 17 og 19, og det tredje i Kultursalen i Thisted mandag 27. januar mellem kl. 17 og 19.

Møderne vil være åbne for alle borgere, og der inviteres deltagere fra Regionsrådets samarbejdspartnere blandt kommunerne, erhvervslivet, uddannelses- og videninstitutioner, LAG'er og interesseorganisationer


Ulla Astman