LOKALE NYHEDER
søndag  8. december 2019
Fopto: Privat
Als Mandekor, da de for første gang optrådte offentligt ved syng-sammen-arrangementet i Als Hallen.
ALS: Det nystartede Als Mandekor, der havde sin første officielle optræde i forbindelse med syng sammen-arrangementet i Als Hal-len, gæster plejehjemmet Teglgården i Als torsdag eftermiddag, hvor koret sangmæssigt vil skabe lidt julestemning.

Ikke kun beboere og personale på hjemmet kan overvære korets optræden. Det er alle, der har lyst, der er velkommen på pleje-hjemmet, hvor koncerten indledes kl. 17.15

Mandekoret, der er under direktion af Maren Sturis Tang, høstede stort bifald, da de sang i Als Hallen.

De voksne mænd mødes en gang ugentligt for at lufte stemmerne og indøve ny sange, der er egnet for mandestemmer.

Maren Sturis Tang