LOKALE NYHEDER
torsdag  5. december 2019
Fopto: Privat
MARIAGERFJORD: Blandt Mariagerfjord Kommunes ca. 42.000 indbyggere er der 2.850, der løber en særlig høj risiko of at udvikle sukkersyge, diabetes 2, og  kommunen ligger over landsgennemsnittet. Det vil kommune, den lokale diabetersforening og Frivilligcenter Mariagerfjord gør noget ved.

Ifølge afdelingsleder Jonna Bohlbro, der er ansvarlig for kommunens forebyggende indsats, er det sund fornuft, at kommunen nu tager hånd om de borgere, der er på vej til at udvikle diabetes 2.
 
- Det er stort problem, at så mange ikke ved, at de løber en stor risiko for at få en kronisk sygdom, som forringer deres livskvalitet og øger risikoen for en tidlig død. De fortjener at få ren besked, og vi vil stå klar med et tilbud om hjælp til en sundere livsstil, siger Jonna Bohlbro.

Den lokale formand for Diabetesforeningen John Veng er glad for det nye projekt:
 
- Diabetes er ikke kun et problem for den enkelte. Det er også en folkesygdom, som koster samfundet dyrt. På landsplan har udgifterne rundet 30 mia. kr., og udviklingen ser ud til at fortsætte. Vi forventer, at der vil være hele 460.000 diabetikere om blot ti år, så det er godt, at vi nu sammen tager hånd om problemet, siger formanden.

Det er blandt andre sagsbehandlere på jobcentret, bostøttemedarbejdere og sundhedspersonale, der skal spotte borgere, som er i risikogruppen og henvise dem til en screening. En diabetessygeplejerske foretager screeningen. Der er ofte tale om personer, som har en usund livsstil med for meget mad og drikke og for lidt motion.

- Kommune og borgere skal spille mere sammen, hvis vi skal få succes med at bremse diabetes-bølgen. Derfor påtager vi os opgaven med at bistå kommunen med at finde nogle frivillige, der kan være rollemodeller i forløbet, siger leder af Frivilligcenter Mariagerfjord, Tommy Sørensen.   


Diabetes-luppen er et projekt, som foregår i et samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Diabetesforeningen og Frivilligcenter Mariagerfjord. Projektet er baseret på puljemidler fra Sundhedsstyrelsen på i alt ca. 800.000 kr.
John Veng, formand for Diabetesforeningen, Tommy Sørensen fra Frivilligcenter Mariagerfjord og afdelingsleder Jonna Bohlbro og ledende sygeplejerske Susanne Eidorff Rasmussen glæder sig over det nye samarbejde.