LOKALE NYHEDER
onsdag  4. december 2019
Fopto: Privat
MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune får i det kommende år tildelt knap ni mio. kr. i værdighedsmidler målrettet specielt ældre på plejecentre, og Udvalget for Sundhed og Omsorg har på sit decem-bermøde prioriteret, hvordan midlerne skal anvendes.

Der afsættes 2,5 mio. kr. til aktiviteter på plejecentrene, en halv mio. kr. til musikterapi, 1,2 mio. kr. til rehabiliterende terapeuter og 1,1 mio. kr. til terapeuter på plejecentrene. På programmet står også open air, seniorhøjskole, kompetenceudvikling i opgaveløsning, pædagogiske måltider, faglig undervisning i palliation og døde, palliationssygeple-jersker og pårørende inddragelse.

Værdighedsmidlerne så dagens lys i 2016, og siden er der i fjord-kommunen satset på livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tvær-faglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død..

I forbindelse med behandlingen i udvalget, blev det besluttet, at se-niorhøjskole skal løses med væsentlig lavere koordineringsudgifter, end det har været tilfældet hidtil. Endelig besluttede udvalget, at man ønsker at starte op med unge i fritidsjob på plejecentrene.

Udvalget ønsker, at fremtidig seniorhøjskole løses med væsentlig la-vere koordineringsudgifter, ligesom, man ønsker at starte op med unge i fritidsjob på plejecentre.