LOKALE NYHEDER
lørdag  30. november 2019
Foto: Privat
ØSTER HURUP: 11 nulevende og tidligere beboere i Øster Hurup har givet stof til den syvende udgave af bogserien "Fortællinger fra Hurup", som Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv udgiver i decemebr.

Bogen er på 168 sider og er fyuldt med med fotos af steder og personer fra området.

Der er blandt andet en beretning om keramiker Jane Holt, som Karen Myrup interviewede. Hun nåede dog ikke at fuldføre interviewet, inden Jane Holt døde i maj 2019. Karen har efter bedste evne prøvet at afslutte fortællingen om Jane., siger Lars Sølgaard.

Fætrene Preben Larsen og Kaj Anton Larsen fortæller om deres tid som fiskere i Ø. Hurup. Da der stadig var fisk at fange. Dengang Ø. Hurup havn var Hadsund Kommunes største arbejdsplads. Der berettes om arbejdet som fisker, forskellige fangstmetoder, fiskepladser og fiskeriets tilbagegang.

Poul Futtrup, der var født i Hedegårde, fortæller om sine barne- og ungdomsår i Ø. Hurup, om arbejdet og tiden som bagerlæring hos Lars Peter Madsen i Hurup Bageri. Om sejlads som bager på skibe der besejlede store dele af verden, inden han gik i land i Canada og opbyggede et stort foretagende indenfor bageribranchen.

På baggrund af tre radioudsendelser om skytte i Toft Skov, Laurits Jacobsen, fortælles om hans liv i Toft Skov og passion for naturen - om livet mellem kronhjorte, vildsvin og alle de andre dyr. Heriblandt en bisontyr, der en vinter trængte ud af indhegningen og forårsagede skræk og uro i Rønningen, og hvorledes man på en snu måde fangede den.

Grethe Velling Andersen har studeret historien om et af byens ældste huse, "Julles Hus". Her får man fortællingen fra husets start, der falder sammen med det første Hurup, da Hurupbro, kroen og skolen blev bygget. Læseren følger gamle Hurup-slægter og deres liv helt op til i dag.

Søren Christian Jeppesen beretter om sin barndom og om mennesker og deres dagligdag og begivenheder i Ø. Hurup i den første halvdel af det 20. århundrede.

Skovfoged Birgit Knudsen har sammen med sin familie i mange år boet et liv mange kilometer fra nærmeste nabo, bag indhegningen om Toft reservatet. Et liv midt i Guds natur uden el, vand og varme fra offentlige værker. Birgit fortæller om sin tid i skoven sammen med sin mand, skytte Peter Knudsen, om børn, medarbejdere og om årets gang.

Højskoleforstander og udviklingschef Kjeld Søndergaard fortæller om sin barndom og tidligste ungdom i Ø. Hurup, der begyndte i 1952 og sluttede, da Kræn Slejborg i en af Thygesens røde rutebiler for første gang kørte ham til Aalborg og en start på gymnasiet. Som søn af en fisker og hjemmesygeplejerske berettes om barndommens liv med skole, kammerater og leg og senere ungdomsklub og FDF.

".
Søster Boholm blev født på Hurup Vestergaard i 1936. Hun skildrer livet og de mennesker, der gennem årene havde deres gang på gården. Om begivenheder under krigen, om skole, begivenheder i byen, børnefest med optog, gymnastikog dans.

Til slut har Niels Jørgen Kjærsgaard et indlæg, han har givet titlen "Erindringer". Erindringer startende i Tuerne i 1944 som søn af Emma og Kristian Kjærsgaard. Han fortæller om sin mor og far, skoletiden og drengestreger, fritid med fodbold og badminton med Eigild Larsen som leder, om medlemskab af det lokale orkester, arbejde på landet hos Kristen Nørgaard, seminarie og "på græs" i Hurup, arbejdet som lærer og badmintontræner.

Med bog nr. 7 med fortællinger fra Hurup har Ø. Hurup Lokalhistoriske Arkiv i alt udgivet 68 erindringer. Værdifulde bidrag til gavn og fornøjelse for nutiden og efterkommere - erindringer der ellers med tiden vil gå i "Den stor glemslens bog".