LOKALE NYHEDER
lørdag  30. november 2019
Foto: Privat
HAVNØ: Havnø Gods vil etablere en skovgravplads i skoven øst for godset.

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune skal behandle sagen på sit møde i begyndelsen af december.

Forvaltningen indstiller til de folkevalgte, at der etableres en plads til urner på et ca. 2.000  kvadratmeter stort areal i Havnø Lund.

følge lov om begravelse og ligbrænding skal Kirkeministeriet give tilladelse til, at der oprettes en kommunal gravplads. Det kræves af Kirkeministeriet, at det overordnede ansvar for skovgravpladsen ligger hos kommunen som offentlig myndighed. Såfremt udvalget beslutter at skovgravpladsen kan etableres, vil fagenheden søge vedtægerne for skovgravpladsen godkendt ved Kirkeministeriet.

Det er tanken, at kommune forpagter skovarealet af Havnø Gods for 0 kr. og indgår en driftsaftale med Havnø Gods om driften af skovgravpladsen. Derudover skal der tinglyses en servitut på området for gravfred for en 10-årig periode fra sidste urnenedsættelse.

Det forventes, at prisen på et gravsted i Havnø Lund vil være på 5.900 kr. for en 10-årig periode.

Havnø Gods tager udgangspunkt i hvad et gravsted i folkekirken kan koste for henholdsvis medlemmer og ikke medlemmer. Her koster den billigste løsning for et medlem af folkekirken ca. 4.600 kr., og den billigste for et ikke medlem ca. 8.000 kr.

Der vil fra kommunens side være et mindre årligt tidsforbrug på kontrol af gravprotokollen.

Såfremt Havnø Gods skulle blive ude af stand til at stå for driften, har kommune pligt til at sørge for driften i en 10-årig periode efter sidste urnenedsættelse.
Havnø Gods vil etablere en skovgravplads ved Mariager Fjord mellem Havnø og Helberskov.