LOKALE NYHEDER
torsdag  28. november 2019
Foto: Privat
ALS: Elever i 5. og 6. klasse på Havbakkeskolen i Als fod-rede tirsdag eftermiddag tre lokale  politikere med gode råd om mobilitet og bæredygtighed.

De tre, Henrik Sloth (V), Peter Muhl (S) og upolitiske Jan Andersen samt formand for den lokale mobilitetsforening Ole Bressendorf deltog i fremlæggelsen af en halv snes projekter, som eleverne havde arbejdet med siden mor-genstunden.

Gruppevis var de på podiet for at fortælle om, hvad de havde beskæftiget sig med og nået frem til.

Den halve snes gruppe havde for flertallets vedkommende taget udgangspunkt i det kendte. Skolebussen spillede en væsentlig rolle. Flere af grupperne havde optaget små vi-deoindslag, som blev vist for den politiske gruppe,

Fremlæggelsen foregik i aulaen på skolen, og gruppevis blev de hentet frem for at forelægge arbejdet for kamme-raterne og gæsterne, der også havde lejlighed til at stille spørgsmål.

En gruppe havde beskæftiget sig med  batteridrevne køre-tøjer, opladet ved hjælp af solen, en anden havde set nær-mere på indretningen af skolebusserne, hvor transportti-den evt. kunne udnyttes til lektielæsning.

En enkelt ruppe var miljømæssigt gået et skridt videre og fremlagde tanker om dyrkning og transport under vandet. De pointerede, at vand dækker størstedelen af kloden.

De politiske gæster og formanden for mobilitetsforenin-gen, der i dagens anledning havde parkeret en af dele-bilerne i skolegården,, kvitterede for de mange råd med klapsalver, inden oprydningen i aulaen blev igangsat, og en del af eleverne gjorde klar til hjemturen med skolebus-sen.
En af grupperne på podiet for at fremlægge et projekt.
Gæsterne lytter. Forrest Ole Bressendorf, til venstre Henrik Sloth, næsten skjult Peter Muhl og Jan Andersen.
Der blev arbejdet med at bygge model lige til gruppearbejdet skulle præsenteres.