LOKALE NYHEDER
tirsdag  26. november 2019
Foto: Privat
MARIAGERFJORD: Mariagerfjord Kommune er mere optimistisk end Danmarks Statistik med hensyn til befolkningsudviklingen indenfor kommunes grænser.

Det fremgår af de tal, som byrådet præsenteres for på rådsmødet torsdag aften på rådhuset i Hadsund.

Kommunens egen fremskrivning når frem til, at der i kommunen vil være ca. 42.500 indbyggere i 2031. Danmarks Statistik når kun til 42.100 indbyggere.

Begge statistikker regner dog med fremgang fra nuværende knap 42.000 indbyggere

Befolkningsprognose danner baggrund for den demografiske udgiftsstyring, der fastlægger udviklingen i budgetrammerne for henholdsvis dagpleje- og vuggestueområdet, børnehaver, folkeskoler, ældrepleje og hjælpemidler. Befolkningsprognosen er indregnet i oplægget til Budget 2020-23.
Det enkelte fagområde anvender befolkningsprognosen ved planlægning og tilpasning af de konkrete servicetilbud til borgerne.

Danmarks Statistiks fremskrivning viser også, at antallet af ældre borgere stiger.

I 2030 forventes 22,4 pct. af den danske befolkning at være ældre end 65 år - mod 19,6 pct. i 2019.

På kommunalt niveau viser fremskrivningen, at antallet af kommuner, hvor mere end 20 pct. af befolkningen er over 65 år, øges fra 66 i 2019 til 85 i 2030. Således vil kun kommuner med store studiebyer og enkelte andre kommuner have en befolkning, hvor andelen af ældre udgør mindre end 20 pct. af kommunens samlede befolkning. 18 kommuner vil tilmed have en andel af 65+ årige, som er højere end 30 pct. mod kun seks kommuner i 2019.

Mariagerfjord oplever som sommerhuskommune tilgang af ældre borgere, der søger fra huse og lejligheder i de store byer til helårsbeboelse i deres sommerhuse.
Danmarks statistik: Befolkningsudvikling i Himmerland frem til 2030
Aalborg
Rebild
Mariagerfjord
Vesthimmerland