LANDSNYHEDER
mandag  25. november 2019
Foto: Privat
HELE LANDET: Boligminister Kaare Dybvad (S) finder det ifølge en presse-meddelelse fra Tækkelauget nødvendigt at gå tilbage til mere oprindelige ma-terialer som tagrør, hvis byggeriet skal nå regeringens ambitiøse krav om ned-sættelse af CO2-udledninger

- Vi skal i gang med at bruge materialer, der i langt højere grad lagrer CO2 og dermed gavner bæredygtighed og biodiversitet, sagde boligministeren under et besøg på kulturstedet Lindegården i Lyngby, hvortil han var inviteret af tæk-kemændenes branchekontor.

Kaare Dybvad nævnte trækonstruktioner, også i 3 og 4 etagers højde, med stråtag som eksempler på at vende tilbage til materialer, der er bedre for kli-maet, men som i nogle årtier har været fortrængt af blandt andet betonele-menter.

- Det jo i de materialer, vi putter ind i byggeriet, der bliver brugt virkelig meget CO2. Vi mangler et overblik over materialernes samlede CO2 aftryk, men jeg er helt sikker på, at stråtaget vil have gode muligheder for at komme i betragt-ning, sammenlignet med mange af de materialer, der bliver brugt i dag, sagde boligministeren.

Tækkelaugets formand, Thomas Gerner, tog handsken op ved at citere Kaare Dybvad for en udtalelse i oktober:

- Du opfordrede byggeriet til at komme på banen med klimavenlige byggeløs-ninger. Som repræsentant for denne lille del af byggebranchen kan jeg blot sige: Værsgo, her er det, sagde formanden for de organiserede danske tæk-kemestre.

- Et moderne, veludført stråtag er både klimavenligt, bæredygtigt og en rigtig holdbar tagløsning, tilføjede han.

Boligminister Kaare Dybvad varslede, at der i en kommende lovgivning kan komme krav til byggematerialers klimaaftryk gennem hele livscyklussen fra vugge til grav.

- I så fald er vi mere end klar, siger Tækkelaugets formand. Vi har en miljøva-redeklaration, udført i samarbejde med Teknologisk Institut, som klart viser, at stråtaget er det mest klimavenlige tag, siger han.
Boligminister Kaare Dybvad