LOKALE NYHEDER
onsdag  20. november 2019
Foto: Keld Østergaard
NORUP: Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har givet tilsagn om, at man vil yde et rentefrit lån på et halvt hundrede tusinde kroner til Norup vandværk, der vil etablere en 1,6 km lang vandledning til Hotel Aa Mølle, der har dårlig vandkvalitet.

Det foreløbige overslag på at få ledningen i jorden lyder på godt 150.000 kr., som ud over Hotel Aa Mølle to andre ejendomme, der kan tilsluttes, skal betale. En ejendom ønsker imidlertid ikke at være med, og det er den ejendoms del, som kommunen kommer til at stå i forskud med.

Når ejendommen på et tidspunkt så ønsker at tilslutte sig vandværket og betaler sin del, får kommunen pengene tilbage.

Norup vandværk oplyser til Mariagerfjord Kommune, at man er i gang med at indhente et alternativt tilbud på ledningsarbejdet for at se, om det eventuelt kan gøres billigere at etablere vandledningen.