LOKALE NYHEDER
onsdag  6. november 2019
ALS: Det nystartede Als Mandekor, der øver en gang ugentligt, er blevet betænkt med 10.000 kr. til indkøb af et klaver. Den glade giver er Foreningsrådet i Mariagerfjord Kommune, der har hentet pengene fra Udviklings- og Talentpuljen.

Udvalget for Kultur og Fritid blev orienteret på sit seneste møde.

Mandekoret havde søgt om 25.741 kr., men det blev kun til de 10.000 kr. Foreningsrå-det knyttede i en kommentar til bevillingen, at man synes, det er et godt initiativ, og opfordrede samtidig koret til at søge restbeløbet via andre puljer.

Foreningsrådet fordelte på sit møde i slutningen af oktober i alt 133.000 kr. Der var søgt om 222.032 kr.

Ud over mandekoret i Als blev følgende støttet (Det ansøgte beløb i parentes):

Mariager Idrætsklub - Talentudvikling med Indian Clubs: 16.000 kr. (42.000 kr.)
Skalborg SK - Badminton afdeling - Talentudvikling af Astrid Kudahl Lyngsø: 10.000 kr. (10.000 kr.)
Hobro Svømmeklub - DM: 21.000 kr. (42.000 kr.)
IF Jarl Arden - Undervandsrugby: 6.000 kr. (15.000 kr.)
Gymnastikkens Venner Hobro - Grand Canaria Opvisning 2019: 10.000 kr. (10.000 kr.)
HB Gymnastik - Opstart af træning med Indian Clubs. 16.000. (16.000 kr.)
Schæferhundeklubben Kreds 54 - Deltagelse i VM: 10.000 kr. (10.000 kr.)
Handicapidrætten Mariagerfjord - Kørestolsskate til idrætsdag: 14.000 kr. (14.000 kr.)
Amatørteatret Fyrkatspillet - Indkøb af klaver: 10.000 kr. (10.000 kr.)