LOKALE NYHEDER
onsdag  6. november 2019
På grund af jordens krumning vil det eventuelt kun blive det øverste af vindmøllerne, der bliver synlig fra stranden i Als og Øster Hurup. Fra Havbakkerne i Als noget mere.
ØSTKYSTEN: Udvalget for Teknik og Miljø skal på sit møde mandag 11. november tage stilling til en henvendelse fra Energistyrelsen, der kunne tænke sig, at et område i Kattegat ud fra Mariagerfjord Kommune bliver udlagt til havvindmøllepark.

I oplægget hedder det, at man forestiller sig omkring 60 vindmøller på henholdsvis 205 og 230 meters højde. Møllerne ønskes placeret pver 15 kilometer fra kysten. Det betyder blandt andet, at kommunen ikke har indsigelsesret.

Vindmøllerne tænkes placeret ca. 20 km fra Als Odde, 22 km fra Als og 24 km fra Øster Hurup.

Den kommunale forvaltning for Teknik og Miljø indstiller til udvalget, at man svarer Energistyrelsen,  at Mariagerfjord Kommune ønsker visualiseringer af vindmølleparken set fra kysten ved Als Odde, Als og Øster Hurup, og at styrelsen i samråd med kommunen placerer de nødvendige transformerstationer på land.

Når og hvis et projekt bliver aktuelt skal der tages stilling til behovet for kabler og nye transformerstationer. Der vil sandsynligvis blive tale om to kabelføringer mellem land og vindmøllerne. Energinet.dk har udpeget mulige tilslutningspunkter, hvoraf to ligger i Mariagerfjord Kommune.