NORDJYSKE NYHEDER
tirsdag  5. november 2019
NORDJYLLAND: YouGov har undersøgt danskernes holdning til shopping-centre og spurgt til kendskab og indtryk af de største danske shopping-centre. Undersøgelsen er baseret på 1.000 interviews med repræsentativt udvalgte personer.

I Nordjylland er Aalborg Storcenter den ultimative favorit. 65 procent af nordjyderne har et overordnet positivt indtryk af Aalborg Storcenter, som dermed lægger luft til nærmeste konkurrent, Salling, som 50 procent af nordjyderne har et positivt indtryk af. Magasin har til gengæld ikke helt nordjydernes gunst i samme omfang som på landsplan. Magasin må lade sig nøjes med tredjepladsen med 30 procent i positivt indtryk.

YouGov har set nærmere på danskernes generelle holdning til butikscentre og shoppingcentre, som splitter danskerne. Mere end 1/3 af danskerne (36 procent) kan slet ikke eller i meget lav grad lide at besøge butikscentre, mens samme andel (37 procent) kan lide det i nogen grad, og hver fjerde (26 procent) i høj eller i meget høj grad.

De unge under 40 og kvinder kan generelt bedre lide at besøge butikscentre end mænd og befolkningen over 40 år. 34 procent af de 18-39 årige kan i høj eller meget høj grad lide besøget i butikscentret mod 22 procent af de 40+ årige. På samme vis kan 71 procent af kvinder i nogen til i meget høj grad lide butikscentre mod 54 procent af mænd.

Magasin, som har filialer i landets største byer ligger suverænt i toppen af rankingen målt på positivt indtryk. 39 procent af danskerne har et positivt indtryk af Magasin. Fields ligger på 2. pladsen sammen med Salling. 28 procent af danskerne har et positivt indtryk af de 2 centre. Der er dog flere danskere (7 procent), som har et negativt indtryk af Fields end af Salling (2 procent).

Trods regionale forskelle kan Magasin samlet set glæde sig over en flot placering, og på spørgsmålet om, hvilket shopping-center danskerne vil overveje at besøge på næste shoppe-tur ligger Magasin også i toppen med 23 procent i besøgsovervejelsesgad.  

Data er indsamlet fra perioden 28. til 30. oktober 2019.

Aalborg Storcenter er et populært indkøbssted for nordjyderne.