LOKALE NYHEDER
mandag  4. november 2019
MARIAGERFJORD: Der er udarbejdet en ny model for tildeling af penge til de enkelte plejecentre i Mariagerfjord Kommune. Modellen præsenteres for Udvalget for Sundhed og Omsorg på mødet mandag eftermiddag på Hadsund Kulturcenter.

Godkendes tildelingsmodellen vil nogle centre opleve at få færre penge til rådighed og andre vil få mere.

Teglgården i Als vil efter forslaget få 114.564 kr. ekstra, Myhlenbergparken vil få 252.041 kr. ekstra. Hobro alderdomshjem vil  få 248.594 færre kroner, Solgaven vil få 144.534 kr. færre, Fjordvang vil få ekstra 155.807 kr., De gamles Gård vil få ekstra 119.147 kr., Skovgården vil miste 468.395 kr., og Bernadottegården vil få ekstra 219.963 kr.

Set i det store sammenhæng er der tale om forholdsvis mindre justeringer. Det totale kommunale budget til plejecentrene er på knap 132 mio. kr. og efter justeringen på godt 132 mio. kr.

Den ny tildelingsmodel har været til høring i både Seniorudvalget og Handicaprådet, hvor man i store træk har nikket godkendt til forslaget.

For at hente inspiration til en ny tildelingsmodel har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har været i dialog med en række nordjyske kommuner. Arbejdsgruppen har med afsæt i dialogerne valgt at arbejde videre med en model inspireret af Aalborg Kommune. Den nye tildelingsmodel har til formål at sikre en bedre gennemskuelighed og større præcision i udregningerne.

I den nye model flyttes alle omkostninger, der ikke er direkte forbundet med plejen af beboerne Disse budgetter samles under områdeledelsen og forskellighed i tyngden heraf påvirker derfor ikke driften af de otte plejecentre direkte. Det betyder at budgettet til pleje af ældre ikke påvirkes af eksempelvis de forskellige centres stand af bygningsmassen og størrelsen på udenomsarealer

Fem centre får flere penge tre får færre
Teglgården i Als