LANDSNYHEDER
søndag  3. november 2019
Visualisering Kjaer & Richter
HELE LANDET: Det Europæiske Regionsudvalg er bekymret over manglen på geriatriske læger og sygeplejersker i Europa.

Man opfordrer medlemsstaterne og deres regioner til sammen med lægernes og sygeplejerskernes organisationer til at komme med forslag til, hvordan man kan gøre specialeområdet mere tillokkende.

Det siger Jess V. Laursen, Skelund, regionsrådsmedlem i Nordjylland og medlem af EU-Regionsudvalget i danske kommuner.

- Desuden bør man overveje, hvordan man kan sammensætte uddannelses- og efteruddannelsesmoduler samt godtgørelsesordninger, som kan tiltrække disse personalegrupper, således at flere læger beslutter sig for at vælge geriatri som speciale og færre vælger at opgive dette område, siger han

Man bør overveje muligheden for at ansætte pensionerede medarbejdere, Man er overbevist om værdien af gensidig læring og slår til lyd for, at der oprettes en Erasmus +-ordning for sundhedspersonale, herunder geriatriske læger.

Regionsudvalget i EU deler den bekymring, som European Union Geriatric Medicine Society har givet udtryk for, når det gælder kravene til sagkundskab hos læger, som arbejder på plejehjem, og mener, at en vis grad af specialiseret uddannelse kan være nyttig både for plejehjemspersonalet og for at sikre de bedste plejeløsninger for beboerne, også selv om det står den enkelte medlemsstat frit for at træffe sine egne politiske valg.