LOKALE NYHEDER
lørdag  2. november 2019
Visualisering Kjaer & Richter
ALS: Borgerne i Als og omegn inviteres til en snak om, hvordan det går med udviklingsplanerne for landsbyen. Det sker på et borgermøde tirsdag 19. november på Havbakkeskolen i byen

Udviklingsplanen blev offentliggjort for godt et års tid siden, og efterfølgende er der fortsat blevet arbejdet i en række grupper. Nogle er dog kommet i mål.

På mødet vil man orientere om, hvor langt man er nået i projektet "Als i Aktion" for at gøre området til et bedre sted at bo, besøge og eventuelt flytte til.

Mødet er ikke kun tænkt som en orientering. Der er tale om en løbende proces, hvor man hele tiden kan komme med input. Det er også tanken, at borgermødet kan bruges til ny indspark, ligesom der er mulighed for at tilslutte sig en af de fortsat arbejdende grupper indenfor et område af interesse.


Et af kardinalpunkterne er befolkningsudviklingen i byen, hvor Als på linje med andre minde byer, oplever en stagnation i befolkningstallet. Indenfor de seneste ti år toppede befolkningstallet i 2009, hvor der var 963 indbyggere. Lavest var det i 2015 med 901 indbyggere. I gennemsnit de seneste ti år har der været 932 indbyggere i Als.

Indbyggertallet i byen og oplandet er bestemmende for det serviceniveau, der kan opretholdes.

En lang række faktorer spiller ind, når familier evt. skal vælge ny bolig. Det drejer sig om afstand til jobmuligheder, huspriser, skole, afstand til uddannelsesmuligheder, indkøb, fritidsaktiviteter, pleje/omsorg, natur og miljø.

Mødet begynder kl. 19.