LOKALE NYHEDER
fredag  1. november 2019
Visualisering Kjaer & Richter
MARIAGERFJORD: Marigerfjord Kommune har ansat 55-årige Berit Vinther til at stå i spidsen for 1050 ansatte indenfor det kommunale skolevæsen og   pas-ningstilbud. I alt 5960 børn og unge.

Der var i alt 29 ansøgere til den kommunale lederstilling, hvor et ansættelses-udvalg pegede på Berit Vinther, der tiltræder sin ny stilling 1. december.

Den kommende dagtilbuds- og skolechef skal stå i spidsen for kommunens 10 folkeskoler, 22 dagtilbud og dagplejen. Hun får direkte personaleansvar for ti skoleledere, seks dagtilbudsledere og lederen af dagplejen. Hun vil referere til velfærdsdirektør Peter Møller Rasmussen.
 
- Der er tale om en ny chefstilling, hvor ansvaret for børnepasning og skole samles under en hat. Hensigten er at skabe en stærkere rød tråd i børnenes liv, fra de begynder i pasning, til de forlader folkeskolen og forhåbentligt er klar til en ungdomsuddannelse, siger Peter Møller Rasmussen.
 
Et bredt ansættelsesudvalg med Peter Møller Rasmussen for bordenden har varetaget rekrutteringsprocessen for at sikre, at den helt rigtige profil står i spid-sen for det vigtige område.
 
- I et meget stærkt ansøgerfelt, har vi fundet den rigtige person. Berit er stærkt fagligt funderet og har solid erfaring med ledelse af et samlet dagtilbud- og sko-leområde, der tager hånd om børn fra 0-18 år. Jeg er sikker på, at hun vil skabe gode rammer for vores dygtige ledere, så vi kan fortsætte den positive udvikling på området. Igennem et stærkt ledelsesfællesskab vil Berit skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge i kommunen kan blive så dygtige og livsduelige som muligt, siger Peter Møller Rasmussen.
 
Berit Vinther har været områdechef for Børn og Unge i Aarhus Kommune, hvor hun i de seneste fem år har stået i spidsen for ni kommunale dagtilbud og seks folkeskoler. Her har hun haft ansvaret for 1200 ansatte og 7600 børns trivsel og læring. Før det har hun været leder af dagplejen i Favrskov Kommune og tidli-gere Hadsten Kommune.
 
- Jeg glæder mig utroligt meget til at blive en del af Mariagerfjord Kommune, hvor jeg ser frem til at skabe resultater sammen med områdets ledere. Jeg vil særligt have fokus på at skabe en samarbejdskultur, hvor dagtilbuds- og skole-området bliver knyttet tættere sammen til et velfungerende og konkret fælles-skab, som giver de bedste betingelser for børn og unges læring, udvikling og trivsel, siger Berit Vinther.
 
Berit Vinther bor i Solbjerg med sin mand Jakob Bundgaard, som er direktør i NRGi koncernen. Tilsammen har de to sønner på 21 år og 32 år.
Berit Vinther