LOKALE NYHEDER
fredag  1. november 2019
Visualisering Kjaer & Richter
AARS: Tegnestuen JAJA Architects, der blandt andet står bag transformationen af det vandrende Rubjerg Knude Fyr, har designet vinderforslaget til et nyt overdækket byrum i Aars i Vesthimmerland.

Forleden blev det offentliggjort, at arkitektvirksomheden skal udforme overdækningen af Kimbrertorvet, der er kendt for at lægge kulisse til Per Kirkebys kunstværk Muren. Projektet i Aars er et forsøg på at skabe et attraktivt alternativ til den stigende e-handel, der truer med at suge livet ud af provinsbyerne landet over.

- Tanken er at holde en tilpas, respektfuld afstand til Kirkebys værk og samtidig give borgerne i Aars mulighed for at mødes på byens centrale torv hele året. Pavillonen bliver et socialt samlingspunkt og et sted, der binder byen bedre sammen. Det svævende tag kommer til at definere torvet og dets eksisterende funktioner og kvaliteter tydeligere, fortæller Jan Tanaka, der er arkitekt og partner i JAJA Architects.

Den lette konstruktion udvisker ifølge Jan Tanaka overgangen mellem det overdækkede rum og de tilstødende byrum, der alle rummer forskellige kvaliteter som eksempelvis Per Kirkebys kunstværk og torvets karakterfulde belægning. Et system af indbyggede, vejrbestandige gardiner, der kan rulles ned ved behov, gør det muligt at afskærme pladsen yderligere på regnfulde eller blæsende dage eller ved særlige lejligheder.

Det overdækkede byrum, som foreløbig går under navnet Kimbrerpavillonen, får en fremtrædende placering på byens torv, hvor kunstværket Muren af Per Kirkeby allerede spiller en central rolle. Men værket kommer ikke til at lide under det nye tiltag, lover projektets initiativtagere, der er en sammenslutning af lokale kræfter i byen.

- Jeg kan garantere, at vores projekt opføres i stor respekt for Per Kirkebys værk, som jo er helt unikt og kendt på verdensplan. Det er helt afgørende, at vi sikrer, at udsynet til muren opretholdes, hvilket jo også er tilfældet i det valgte design, udtaler Jørgen Kristensen, der er næstformand i Aars Bogerforening og én af hovedkræfterne bag projektet.

Projektet går nu ind i en fase, hvor skitseforslaget skal detaljeres og finansieringen endeligt sikres.Projektet består af en delvis overdækning af torvet i form af en pavillonstruktur samt toiletfaciliteter og depoter.

Pavillonen er tænkt som en trækonstruktion med tagbeklædning i tegl. Valget af naturlige, robuste materialer af lokal oprindelse gør strukturen enkel at opføre og nem at vedligeholde. Farven på teglen er valgt med tanke på at skabe et fint samspil med Muren.

Det offentliggjorte tegningsmateriale er et skitseforslag, som skal ligge til grund for en videre bearbejdning af projektet med input fra brugere og øvrige interessenter.

Projektet er initieret i et samarbejde mellem Aars Borgerforening, Aars Handelsstandsforening og projekt GIB - Gang I Butikkerne.

Det forventes at stå færdigt i 2021.

Skal skabe et attraktivt alternativ til stigende e-handel
Sådant forestiller man sig, at det overdækkede byrum vil tage sig ud. set indefra.