LOKALE NYHEDER
fredag  1. november 2019
Visualisering Kjaer & Richter
ALS: Godt et par hundrede mennesker samlet i Als Hallen markerede onsdag aften "Spil og syng Dansk Ugen", og der blev sunget, så det også kunne høres udenfor den store hal.

Als og Øster Hurup Kirkekor fungerede som forsangere og sang selv en del numre, medens publikum hvilede stemmer-ne. Ved samme lejlighed blev det ny Als Mandekor præsen-teret og sang et par numre på scenen, der var opbygget i den ene side af hallen.

Det var Als Sport og Event i samarbejde med kirkekoret, der havde tilrettelagt aftenen, og de mange mennesker blev budt velkommen af Jan Gerts fra Als Sport og Event.

Professionelt lyd og lys
Op til døren blev åbnet, havde man foruden den store scene også stillet borde og stole op i en vifte fra scenen, hvor der også var etableret professionelt lys og lyd, så alle både kun-ne se og høre.

Overskriften for arrangementet var "Alsang, Samsang, Fæl-lessang og Korsang", hvor Alsang var justeret til Als-sang.

Ud over at lede det store kirkekor, der på flotteste vis viste, at de behersker et stort repertoire ud over sange til kirkerum-met, fungerede organist Troels Kold som aftenens konferen-cier. Han fik alle i hallen op at stå under fællessangen.

Man kan ikke synge siddende, pointerede han.

I forvejen var der fremstillet sanghæfter, så ingen gik fejl i teksterne.

Begge kor høstede stort bifald
Det ny mandekor, der således havde sin første offentlige op-træden, var under ledelse af Maren Sturis Tang, og det høs-tede stort bifald. Det samme gjorde det noget mere øvede kirkekor, der allerede var mødt halvanden time før publikum blev lukket ind for at øve lydmæssigt i hallen.

I pausen blev der serveret snacks, og publikum kunne købe øl, vand og vin samt kaffe og hjemmebag.

Arrangementet var økonomisk støttet af Mariagerfjord Kom-munes Spil Dansk Pulje.

Det var et tilfreds publikum, der smånynnende forlod hallen efter et par timer i selskab med den danske sangskat, og der blev givet udtryk for, at man håber, det kan blive en årlig tilbagevendende begivenhed i Als.

 
I den ene side af hallen var opbygget en stor scene, og herfra strålede lange borde ud i en vifte.
Leder af kirkekoret, Troels Kold, fungerede også som aftenens konferencier.
Der var til arrangementet fremstillet en lille sangbog, og alle stod op under fællessangene.
Der var sørget for professionelt lyd og lys.
Der blev hurtigt kø ved salgsbordene i pausen.