LOKALE NYHEDER
søndag 6. oktober 2019
VALSGÅRD: Forsamlingshuset i Valsgård skal i skolernes efterårs-ferie igen danne ramme om børne- og bedsteforældrebanko.

-Hvis børnene ikke har nogle bedsteforældre, der kan tage med dem, er forældrene selvfølgelig også velkommen, siger formand for Valsgård Borgerforening, Henning Aage Jochumsen.

Arrangementet løbe af stablen onsdag 16. oktober kl. 14.

Det bliver igen den lokale bankoopråber Åge Kjær, der råber tallene op, og der er chance for at vinde flotte gevinster, der er skænket af lokale erhvervsdrivende.

Der bliver mulighed for at købe sodavand og slik i forsamlingshu-set, så der er lidt til at hygge sig med under spillet, siger forman-den. I pausen bliver der solgt kaffe og kage.

- Mød op og vær med til, at børne- og bedsteforældrebankospillet i Valsgård Forsamlingshus igen bliver en succes, siger Henning Aa-ge Jochumsen.
Borgerforeningen i Valsgård håber igen på stor tilslutning til bankospillet i efterårsferien.