ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
Mandag 13. april 2020
SKELUND/VISBORG: Der er en god mulighed for, at der indenfor en relativ kort periode igen rykker en eller flere beboere ind i præstegården i Skelund efter Anna Mejlhede, der stoppede som præst med udgangen af februar måned.

Stillingen er opslået ledig, og der er tre ansøgere.

Coronakrisen sætter en stopper for, at menighedsrådene og provst Carsten Bøgh Pedersen sætter sig sammen og drøfter ansøgerfeltet, men det er tanken, at provsten orienterer rådene via video på internettet onsdag efter påske.

Rådene håber på, at provst og biskop går med til, at der holdes prøveprædikener og samtaler i løbet af den kommende uge, så der kan træffes beslutning om, hvem der skal på prædikestolene i Visborg og Skelund kirker.

Det forlyder, at der er tale om tre kvalificerede ansøgere.

Anna Mejlhed4e fik kun kort tid i de to sogne. Hun tiltrådte i juni 2019, men var sygemeldt i en periode.
Provst Carsten Bøgh Pedersen