LOKALE NYHEDER
torsdag 3. oktober 2019
Foto: Keld Østergaard
MARIAGERFJORD: Fortsætter befolkningstilbagegangen i Mariager-fjord Kommune kan det få indflydelse på de vederlag, der udbetales til borgmester og udvalgsformænd i byrådet. Skillelinjen er 40.000 indbyggere. Kommer befolkningstallet under det, vil borgmester og formænd for de stående udvalg kunne mærke det i negativ retning i lønningsposen.

Befolkningstallet har gennem de seneste ti år været dalende. I 2009 var der 42.741 indbyggere i kommunen, og det tal var dalet til 41.951 i tredje kvartal i år.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, og det er tallene herfra, der er bestemmende for, i hviklken klasse borgmester og udvalgsfor-mænd skal afløsnnes.

Borgmestre i kommunerne får et fast vederlag, der justeres en gang årligt med en procentsats. Formænd for de faste udvalg får en pro-centdel af brogmesterlønnen i vederlag.

Lavest lønnede brogmestre er i kommuner med under 12.500 ind-byggere. Næste sats er til borgmestre i kommuner med mellem 12.501 og 25.000 indbyggere. Derefter følger en sats for borgmestre i kommuner med mellem 25.001 og 40.000 inmdbyggere, en højere sats for borgmestre i kommuner med mellem 40.001 og 80.000 ind-byggere og så endelig slutsatsen for borgmestre i kommuner med over 80.000 indbyggere.

Borgmester og udvalgssformænd skal dog ikke være nervøse for, at lønnen sættes ned indenfor en valgperiode. Reguleringen sker ved starten på en ny fireårig periode.

Borgmesteren i Mariagerfjord Kommune får godt een nio. kr. i veder-lag om året. Viceborgmesteren får ca. 81.000 kr., og formænd for de stående udvalg oppebærer et vederlag svarende til 23 procent af borgmesterlønnen, ca. 235.000 kr. Formand for børne- og ungeudval-get må dog nøjes med 81.000 kr. Byrådsmedlemmerne får ca. 93.000 kr.

Smutter kommunen under de 40.000 indbyggere, reduceres borg-mesterlønnen med ca. 100.000 kr.


Viceborgmester Leif Skaarup (tv) får en procentdel af borgmester Mogens Jespersens løn.