ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
mandag 6. april 2020
HADSUND: Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjordd Kommune har godkendt, at lejekontrakten med Midtpunkgrillen på Himmerlandsgade i Hadsund forlænges frem til 2033. Opsigelsesforløbet udløb ellers i 2023.

Grillen har givet anledning til debat i byen. Handelsstandsforeningen har blandt andet gjort opmærksom på, at der er mangel på p-pladser i området, og det blev værre, da grillen fik tilladelse til at udvidde, så den fra at dække fire parkeringsbåse indtil 2010 nu dækker otte.

Ifølge den gamle vejlov har kommunen opkrævet en årlige leje på 40.000 kr., men den går ikke længere.

Med den seneste vejlov kan kommunen kun opkræve betaling for brug af vejarealet Betalingen skal være for de dokumenterede direkte og inddirekte udgifter, som vejmyndigheden har i forbindelse med udlånet. Der må ikke opkræves en leje, som er større end disse dokumenterede udgifter. En forlængelse på de gældende vilkår ville betyde, at grillen vederlagsfrit vil kunne leje arealet, da der ikke er kommunale udgifter.

Ved at nedlægge det areal, hvorpå grillen ligger, som offentlig vej kan der fortsat opkræves leje.

Det forventes, at det administrativt vil koste kommunen mellem 15.000 og 20.000 kr. at udskille arealet.


Midtpunktgriællen på Himmerlandwsgade i Hadsund