LOKALE NYHEDER
onsdag 2. oktober 2019
Foto: Keld Østergaard
ALS/ØSTER HURUP: Med godt et par måneder til juleaften er forberedel-serne til den kommende højtid så småt ved at gå i gang. Således har Als og Øster Hurup Pensionistforening planlagt en juletur, og borgerforenin-gen i Als er i gang med forberedelserne til julemarkedet i Als Hallen.

Pensionistforeningen har planlagt julehyggetur til Aalborg mandag 24. no-vember. Deltagerne får blandt andet en guidet rundvisning hos Aalborg Chokolade, og der bydes på frokost hos Dalle Valle, ligesom der bliver mulighed for at besøge julemarkedet på Gammel Torv og et besøg hos Plantorama, oplyser Inge Frank Larsen, Als Øster Hurup Pensionistfore-ning.

Der bliver busafgang fra Als kl. 09.30.

Bestyrelsen i Als Borgerforening er så småt også begyndt at tænke på julen. På programmet har man det efterhånden traditionelle julemarked i Als Hallen. Det er programsat til søndag 24. november mellem kl. 10 og 14. Her vil hallen være fyldt med boder, hvor både private og professio-nelle sælger ting med relation til julen, ligesom der plejer at blive solgt grønlangkål med flæsk og pølse ved frokosttid i hallens cafeteria.

Generalforsamling
Inden borgerforeningen går i gang med detaljerne, skal man have over-stået den årlige generalforsamling i foreningen. Den holdes onsdag 23. oktober kl. 19 på Als Kro og Badehotel.
Der er traditionelt mange besøgende på julemarkedet i Als Hallen.