LANDSNYHEDER
mandag 30. september 2019
HELE LANDET: Danmark er langt fremme i teknologisk videreudvikling af den grønne omstilling og kan med fordel hjælpe andre EU-lande.

Det siger Jess V. Laursen, Skelund, regionsrådsmedlem og medlem af det europæiske miljø- og energiudvalg i Bruxelles. Her har man se-nest drøftet intelligente byer og landområder i Europa.

- Intelligente byer skal ses som et sted, hvor traditionelle netværk og tjenester bliver mere effektive med anvendelse af digitale løsninger og kommunikationsteknologier. Bl.a. ved håndteringen af affald, transport, vandforsyning, belysning, opvarmning i bygninger og bedre ressource-anvendelse, siger han.

Man kan f. eks. forestille sig, at der bliver sat en indikator på affaldsbe-holdere hos private og erhverv. En indikator, som selv fortæller via mo-bilnettet, hvornår der skal tømmes affald. Her kan der med fordel blive tale om øget eller mindre brugerbetaling således, at der kun bliver tømt, når der er behov.

- Der er stor forskel på land og by, og der er en kløft mellem regioner, storbyer, byer og de små lokalsamfund med hensyn til menneskelige og økonomiske ressourcer til at takle omstillingen til klimaneutralitet. Det betyder, at strategier for intelligent udvikling skal tilpasses lokal-samfundets størrelse, og fremgangsmåden skal justeres i forhold til den særlige situation i hvert enkelt samfund, siger Jess V. Laursen, hjemvendt fra det seneste udvalgsmøde i det europæiske fællesskab.

Bruxelles
Jess V. Laursen