ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER
fredag 3. april 2020
NORDJYLLAND: Siden nedlukningen af Danmark 12. marts og frem til 1. april er den forsikrede ledighed i Aalborg steget med 26 procent eller næsten 1.400 flere ledige. Der er nu cirka 6.700 forsikrede ledige. Derfor skal der gang i byggeriet.

Fra borgmester i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), lyder der nu en opfordring til finansminister Nicolai Wammen (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S) om at få sat spaden i jorden til en 3. Limfjordsforbindelse.

- Set herfra er igangsættelsen af anlægget af den 3. Limfjordsforbindelse en oplagt vej til at få gang i beskæftigelsen igen. Vi er fra Aalborg Kommunes side klar til at gå med i at forberede projektet, og herunder gerne drøfte, hvordan klima og bæredygtighed bygges ind i planern, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

På pressemødet den 30. marts 2020 nævnte statsministeren, at regeringen snarligt ville drøfte med Folketingets politiske partier, hvordan den danske økonomi stimuleres klogest i forhold til igen at få gang i beskæftigelsen.

Det er baggrunden for, at formandskabet for Aalborg Erhvervsråd i dag har sendt et brev til regeringen, hvori de taler for at speede den igangværende planlægning op. Planlægningen er allerede i fuld gang, Vejdirektoratets nødvendige opdatering af VVM-undersøgelsen afsluttes senere i 2020, og Aalborg Kommune er, i regi af Aalborg Alliancen, klar med en historisk medfinansiering på 600 millioner kr.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen peger på, at de allerede vedtagne, økonomiske hjælpepakker til danske lønmodtagere og danske virksomheder har afgørende betydning for beskæftigelsen. Lokalt har man i Aalborg Kommune selv fremrykket betalingen af regninger til kommunens leverandører, mens man har udskudt virksomhedernes betaling af dækningsafgift til kommunen.

Aalborg-borgmester:
 Endelig fremrykker kommunen selv anlægsinvesteringer svarende til 400 millioner kr.

Også erhvervslivet ønsker, at regeringen tænker gennemførelsen af den 3. Limfjordsforbindelse ind i genrejsningen af økonomien.

- Her taler vi om en investering, der vil understøtte og være afgørende for væksten i hele regionen - ikke bare her og nu. En bedre infrastruktur i Nordjylland vil sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv årtier frem. Det er en klog investering, som bør fremrykkes, udtaler Peter Rindebæk, formand for DI Aalborg.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen