LOKALE NYHEDER
søndag 29. september 2019
MARIAGERFJORD: I tre himmerlandske nabokommuner er der kun en, Rebild, der siden kommunesammenlægningen i 2007 har oplevet stigende indbyggertal. Mariagerfjord og Vesthimmerland kan bege notere tilbagegang i befolkningstallet.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik.

I Mariagerfjord Kommune var der i 3. kvartal 2009 42.741 indbyggere. Det tal dalede til 41.951 i 3. kvartal i år, en tilbagegang på 790 indbyggere, svarende til godt og vel indbyggertallet i Øster Hurup.

I Vesthimmerlands Kommune var indbyggertallet i 2009 38.327, og det tal var i 3. kvartal i år dalet til 37.026, en tilbagegang på  1.301 indbyggere. En udvikling man i kommunen tager alvorligt.

Af de tre nabokommuner er det, som tidligere nævnt, kun Rebild, der har oplevet fremgang.

I 3. kvartal 2009 var der 28.892 indbyggere i kommunen. Det tal var i 3. kvartal i år steget til 30.073, en fremgang på 1.181.

I Mariagerfjord har der generelt været stagnation og tilbagegang i landdistrikterne, men en by som Hadsund har også oplevet en svag tilbagegang siden kommunesammenlægningen, fra 5040 indbyggere til ca. 4.880.

I Als har der de seneste ti år været tale om en stagnation med et nogenlunde konstant indbyggertal på ca. 920.

Størst tilbagegang har der været i Veddum, hvor der siden 2007 har været tale om en tilbagegang i befolkningstallet på godt 25 procent. Det placerer byen i den kedelige top-ti liste over danske byer med størst tilbagegang.

Kommunens hovedstad, Hobro, har oplevet en fremgang fra godt 11.000 indbyggere til 12.000 i år.

En grund til, at Rebild Kommune har oplevet fremgang, er blandt andet kommunens placering tæt ved Aalborg. Mange, der arbejder i Aalborg, vælger Rebild som bosætningskommune og pendler så dagligt til Nordjyllands største by.