ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
tirsdag 31. marts 2020
HELE LANDET: Som en konsekvens af at mange arbejder hjemme, og at folkeskoler, gymnasier og universiteter står tomme, oplever en stor del af EnergiDatas kunder en markant nedgang i energiforbruget fra deres bygninger under corona-epidemien.

EnergiData har sammenlignet kundernes energiforbrug før og efter, at Danmark blev lukket ned på grund af coronavirus. De kunder, der er med i analysen, oplever en nedgang i forbruget og deraf en nedgang i CO2-udledningen på 15 procent.

- Når man tænker på, at vores bygninger i den vestlige verden står for 40 procent af den samlede CO2-udledning, illustrerer denne undersøgelse et betydeligt potentiale for at nå en del af Danmarks 2030-målsætning ved blot at ændre adfærd, udtaler administrerende direktør hos EnergiData Morten Dysted Dahl.

Den store nedgang i energiforbruget skyldes ikke udelukkende hjemmearbejde og tomme bygninger, men også en positiv adfærd fra kunderne.

- Vi ser en tydelig tendens til, at de energiansvarlige gør meget for at minimere energiforbruget mest muligt i en tom bygning. Jeg har snakket med flere, der har slukket ventilationsanlæg, sat varmeanlægget på et minimum og generelt har et ekstra øje på alarmer i en tid, hvor der ikke er den samme fysiske kontrol som normalt, siger Ulrik Gregers Jørgensen, der er energirådgiver ved EnergiData.

Analysen omfatter offentlige og private erhvervsejendomme i Danmark. Fødevarebutikker er ikke med i analysen. Alle bygningerne registrerer deres data på timeniveau i energistyringsværktøjet MinEnergi 2.0. Desuden er der kun medtaget de kunder, der har haft fejlfrie data i perioden. Denne analyse omfatter således 2.279 bygninger og et samlet erhvervsareal på mere end 4 millioner kvm.