ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
mandag 30. marts 2020
HADSUND: Bådejeren af en hollandsk Klipper med en længde på 26 meter skal betale godt 8.000 kr. årligt incl. moms for at have sin båd liggende ved havnefronten i Hadsund, under forudsætning af, at udvalget for Teknik og Miljø vender tommelfingeren i vejret og følger indstillingen fra forvaltningen.

Sagen er på udvalgets møde 1. april, og direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at ansøgningen om fast bådplads ved havnefront imødekommes, at der indgås lejeaftale med en årlig leje på 250 kr. ekskl. moms pr. meter af skibets længde.

Der lægges videre op til, at bådejeren selv skal sørge for strøm og vand samt bortskaffelse af spildevand og affald. Desuden må båden ikke anvendes til boligformål eller hotel. I betingelserne indgår, at der ikke må foretages større reparationsarbejder på båden af hensyn til havnens øvrige brugere og besøgende. Endelig, at kommunen midlertidigt kan forlange skibet fjernet i forbindelse med større events, eksempelvis besøg af kongeskibet.

I ansøgningen fra bådejeren hedder det blandt andet, at skibet ikke skal anvendes til kommercielle formål, og der påregnes som udgangspunkt kun at skulle ske overnatning på skibet i enkeltstående tilfælde.

Da skibet kan bidrage til et maritimt miljø i Hadsund Havn, anbefaler fagenheden, at der gives fast bådplads på havnefronten.
En hollandsk Klipper