LOKALE NYHEDER
fredag 27. september 2019
MARIAGERFJORD: En række borgere i Mariagerfjord Kommune har udarbejdet en lokal udviklingsplan med 36 forslag til hvordan landskabet kan bruges bedre til fordel for klimaet. De er dermed i gang med at omfordele jorden til gavn for klima, vandmiljø, natur og mennesker. der bor i området.

Parterne i "Det åbne land som dobbelt ressource" arbejder sammen om at sikre, at brugen af det åbne land gavner landbrug, klima, natur og vandmiljø og samtidig skaber bedre muligheder for attraktive landdistrikter og friluftsliv.

- Målet er at skabe løsninger, hvor interesser mødes på tværs af sektorer, nationale og lokale interesser og har langsigtede mål. Det er indlysende, men udfordringen er, at hverken politik eller forvaltning er indrettet sådan. Derfor har vi udviklet en metode, hvor konfliktniveauet er lavt og omkostningerne ikke er for høje, siger Søren Møller, formand for "Det åbne land som dobbelt ressource".
 
- Vi skal ikke lave handleplaner for klima, vandmiljø og natur hver for sig og derefter lægge dem ned over landskabet og landmændenes jord uden en nøje vurdering og afvejning af de lokale forhold. Indsatsen skal altid være lokalt forankret med ansvar for at forfølge nationale målsætninger, siger Søren Møller. 

Ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk er man godt på vej med at vise, hvordan det skal gøres. Her har de lokale, som ejer og bruger landskabet, 36 konkrete ideer til en øget attraktivitet og bedre fordeling og anvendelse af jorden.
 
Ideerne kommer fra det lokale projekt 'Fælles Forandring', som er et demonstrationsprojekt under "Collective Impact - Det åbne land som en dobbelt ressource".
 
Ideerne er samlet i en lokal udviklingsplan, som blev behandlet i byrådet torsdag aften. Her så byrådsmedlemmerne forslag om en gårdbutik, naturgenopretning, frugtplantage og en ny skov, som både skal lokke tilflyttere til Glenstrup Sø og Østerkær Bæk og gøre det endnu mere attraktivt, for dem der bor der i dag.
 
- Ved Glenstrup Sø-området er der et fantastisk engagement og en vifte af tiltag, som hver især kan virke små, men som samlet er store og spiller ind i løsninger til komplekse samfundsudfordringer.
Her er det stærke fællesskab afgørende, når vi skal stå sammen om store forandringer. Når forandringer kommer ovenfra, risikerer de nemlig at splitte lokalsamfund, og så kommer vi ingen vegne, siger Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder for "Fælles Forandring". 

- Med 'Fælles Forandring' er vi som kommune godt i gang med at udvikle en ny måde til at skabe bæredygtige løsninger. Det gør vi ved at samarbejde både tværsektoriel og tværprofessionel og ikke mindst i intens dialog med medborgere og civilsamfund, siger borgmester Mogens Jespersen.
 
Lise Murmann er landmand ved Glenstrup Sø og dermed en af de lokale. Hun er meget optaget af projektet, fordi det skal være attraktivt for alle aldersgrupper at bo i området samtidig med at landbrugserhvervet har gode og rimelige udviklingsmuligheder.    
 
- Jeg vil gerne være med til at gøre det område, som jeg lever og arbejder i endnu mere attraktivt. Det har været afgørende for mig, at der har været en høj grad af lokal involvering og ejerskab helt fra start. Det baner vejen for frivillige aftaler om bedre brug af det åbne land og nye fællesskaber, hvor vi lokale mødes og finder løsninger sammen, siger Lise Murmann.
 
Læs mere: www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring

Ved Glenstrup sø er man i gang med at vise, hvordan det skal gøres.