LOKALE NYHEDER
fredag 27. september 2019
MARIAGER: Tansportminister Benny Engelbrecht mener, at skatteborger-nes penge kan bruges bedre end på en VVM-undersøgelse af Mariager Omfartsvej. De penge, som den tidligere regering sammen med Dansk Folkeparti besluttede at afsætte til en VVM-undersøgelse af projektet, bliver derfor rullet tilbage.

VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti afsatte med finanslovsaftalen for 2019 12 millioner kr. til en VVM-undersøgelse af Mariager Omfartsvej. Si-den har der været stillet spørgsmål til opbakningen til projektet, og S-rege-ringen mener, at pengene kan bruges bedre andre steder. Derfor vil det fremgå af regeringens kommende finanslovsforslag, at projektet rulles til-bage.

- Jeg mener ikke, at vi fortsat skal kaste skatteborgernes penge efter Mari-ager Omfartsvej, siger transportminister Benny Engelbrech.

- Der er så mange projekter rundt omkring i hele landet, hvor trafikanterne holder i timelange bilkøer grundet trængsel på vejene. Derfor mener jeg, at vi skal tænke os godt og grundigt om, inden vi beslutter, hvilke projekter vi vil prioritere. Og da der ikke længere ser ud til at være opbakning til om-fartsvejen i Mariager, synes jeg, det er naturligt, at vi ikke bruger penge på fortsat at undersøge projektet, uddyber han.

Transportministeren ønsker en bred aftale om fremtidens infrastruktur, som kan holde - også selvom regeringsmagten skulle skifte. Derfor vil alle Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger om en ny infrastruktur-plan.

Planen om en omfartsvej syd om Mariager er opgivet.