ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LANDSNYHEDER
lørdag 28. marts 2020
ØSTER HURUP: Det ny bytorv i Øster Hurup skal kort og godt hedde "Torvet", mener Torveudvalget i turistbyen.

Man kan ikke gå ind for et forslag om at kalde det "Brødrene Pedersens Torv" efter stifterne af NOVO.

Spørgsmålet om navnet er bragt på bane i Udvalget for Teknik og Miljø, der holder videomøde 1. april.

Brødrene Pedersens torv
Det er en tidligere medarbejder i NOVO, der har sendt forslaget til Mariagerfjord Kommune om at kalde torvet for "Brødrene Pedersens Torv"

Harald og Thorvald Pedersen er vokset op i Øster Hurup, hvor deres far var lærer på skolen i 45 år. Harald og Thorvald grundlagde i 1925 Novo Terapeutisk Laboratorium - nu NOVO - og de har ifølge ansøger aldrig glemt, hvor de kom fra. De har ved flere lejligheder støttet projekter i Øster Hurup herunder opførelsen af Øster Hurup Havn og det offentlige strandareal ved Novolund.

Forslagsstilleren foreslår, at der på tårnet sættes information om, hvorfor torvet bærer navnet Brødrene Pedersens Torv. Forslaget til teksten kan være:

"Torvet er navngivet efter brødrene Harald og Thorvald Pedersen, stifterne af Novo Terapeutisk Laboratorium grundlagt i 1925. Deres far var lærer i 45 år ved Hurup Skole, som netop lå, hvor det nye torv ligger".

Navneforslaget har været til høring hos Torveudvalget i Øster Hurup.

Torveudvalget bemærker i sit høringssvar, at NOVO-fonden blev kontaktet i forbindelse med projektet om ombygning og opbygning af bytorvet, men fonden havde ikke interesse i projektet på daværende tidspunkt. Torveudvalget mener derfor ikke, at torvet skal opkaldes efter stifterne af NOVO. Torveudvalget foreslår i stedet, at bytorvet navngives "Torvet", da stedet allerede benævnes som sådan i byen
Torveudvalg:
Det ny torv skal kort og godt hedde "Torvet" mener Torveudvalget i Øster Hurup.