NORDJYSKE NYHEDER
torsdag 26. september 2019
NORDJYLLAND: Nordjyske patienter vil snart kunne se frem til at modtage intravenøs behandling i eget hjem eller deres nærmiljø frem for en langvarig indlæggelse eller for flere gange om dagen eller ugen at skul-
le transportere sig til og fra hospitalet.

Det fremgår af en forpligtende rammeaftale, som regionsrådsformanden og de nordjyske borg-
mestre har givet hinanden håndslag på.

Aftalen vil gøre det muligt for op til 2.200 borgere årligt at modtage IV-behandling i eget hjem
eller i nærmiljøet. Rammeaftalen er nu politisk godkendt af Regionsrådet, og skal også poli-
tisk behandles i kommunerne.

- Vi har i fællesskab knækket en hård nød. Som den første region i Danmark er vi kommet i
mål, fordi vi har haft det indlysende rigtige for øje. Det handler om at skabe den bedste løs-
ning for borgerne, og så må vi lade systemer og økonomi komme i anden række, siger Ulla
Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Rammeaftalen betyder, at patienten med behov for eksempelvis den intravenøse antibiotikabe-
handling fremover vil kunne modtage behandlingen hjemme eller i eksempelvis et kommunalt
sundhedscenter af en kommunal sygeplejerske, som har en regional hospitalslæge som
faglig back up.

 - Vi er stolte over, at vi med denne aftale kan være med til at sikre, at borgere
i de nordjyske kommuner kan modtage behandling i deres nærmiljø. Det vil
være en lettelse for mange patienter, som bliver sparet for hospitalsophold
eller transporttid og måske endda har mulighed for at passe deres arbejde
under behandlingen, siger Arne Boelt, formand for Kommunekontaktrå-
det i Nordjylland og fortsætter:

- Nu skal aftalen behandles politisk i de nordjyske kommuner, og vi hå-
ber alle bakker op om den.

Region og kommuner kommer til at finansiere opgaven i fællesskab, og i første omgang løber aftalen i en 2-årig forsøgsperiode. Der vil løbende blive fulgt op på, om aktivitetsniveauet holder sig inden for de aftalte rammer.

Ulla Astman