ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
torsdag 26. marts 2020
HELBERSKOV: Det store arrangement, der skulle markere 75 års dagen for befrielsen af Helberskov  den 10. maj 1945, er på linje med næsten alle andre arrangementer aflyst, oply-ser Birgitte Buus.

Det er corona-krisen, der spiller forstyrrende ind i det omfat-tende program, som borgerforeningen i Helberskov var nået langt ned tilrettelæggelsen af. Der skulle blandt andet bydes på algang, alsang, kaffebord og en udstilling med lokale bil-leder fra krigens tid, og forsamlingshuset var udset til at danne ramme om det meste,

Langt de fleste arrangementer i forbindelse med 80-års da-gen for besættelsen og 75 års dagen for befrielsen, som er tilrettelagt mange steder i landet, blandt andet også i Had-sund, er alle aflyst.

Befrielsen kom først til Helberskov fem dage efter, tyskerne havde overgivet sig i det øvrige Danmark. Kommandanten på Bjerget i Helberskov ville ikke overgive sig til de lokale frihedskæmpere, men ville vente på, at englænderne nåede frem.

I det forløbne år blev en mindesten med datoen afsløret på Bjerget, ligesom der blev serveret smørrebrød som det, lo-kale borgere smurte til englænderne, da de nåede frem til landsbyen.
I 2019 blev stenen med datoen 10. maj afsløret på Bjerget i Helberskov.