LANDSNYHEDER
torsdag 26. september 2019
HELE LANDET: Dagligvarer ligger på en andenplads bag medicin og kosttilskud, når man betragter de største relative stigninger inden for internethandel fordelt på produkttyper. Samtidig er antallet af dag-
ligvarebutikker faldet med 11 procent fra 2008 til 2017.

 Fra 2009 til 2019 er andelen af danskere mellem 16 og 74 år, der handler på nettet, steget fra 64 procent til 84 procent.

Vi køber alle mulige produkter på nettet, men et af de områder, der har oplevet størst fremgang
de seneste ti år i forhold til internethandel er dagligvarer. Fra 2009 til 2019 er andelen af e-hand-
lende, der meddeler, at de køber dagligvarer på nettet steget fra 9 til 27 procent - altså en stig-
ning på 18 målt i procentpoint. Det svarer til en tredobling af andelen, der klikker sig til daglig- og madvarer på nettet.

Sammenligner man med internetkøb af andre produkttyper, rækker udviklingen inden for dagligva-
rer til en andenplads, når man ser på, hvilke produkttyper der har oplevet den største relative stig-
ning i internetkøb de seneste ti år. Den største stigning finder man i kategorien medicin og kosttil-
skud, hvor udviklingen er gået fra 4 til 25 procent over de seneste ti år.

- Når man sammenligner udviklingen i andelen af netbutikkunder, der køber dagligvarer online, med andre former for onlinekøb, er det også interessant at forholde sig til, hvordan udbuddet har været over tid, fortæller chefkonsulent Agnes Tassy, der er ansvarlig for statistikken om it-anvendelse i befolk-
ningen.

- For eksempel er niveauet af onlinekøb for både tøj, sports- og fritidsudstyr, billetter til events og transport samt rejseprodukter markant højere end for andre produkttyper i både 2009 og 2019.
Men det hænger nok meget sammen med, at de tre produkttyper har været tilgængelige
som onlinekøb i længere tid end for eksempel dagligvarer, tilføjer hun.

Agnes Tassy