LOKALE NYHEDER
onsdag 25. september 2019
ØSTKYSTEN: Der deltog et halvt hundrede mennesker i Hadsund Fodslaw´s  tur til Birkesø i Lille Vildmose, og man havde fint vejr til gåturen.

Deltagerne mødtes ved tårnet foran indgangen til Lille Vildmosecentret, hvor formand for foreningen, Rita Holt bød velkommen, hvorefter Iingemann Sørensen fortalte om,  hvad der ventede deltagerne på turen rundt om sø-en

- Vi gik hen til, hvor tørvetoget har endestation. Her be-gyndte turen rundt om søen. Vi gik på Nordsøstien rundt om søen og stoppede op et par gange på turen for at nyde udsigten over søen med Kongerslev Kalkværk i baggrunden, fortæller Bente D. Sørensen fra Hadsund Fodslaw.

Der var på turen indlagt en pause, hvor man kunne ny-de en kop kaffe med kage, der blev nydt ved Tofte Sø Tårnet, som adskillige også gik op i for at nyde udsig-ten, inden man gik videre gennem lidt skov, hvor der også var en grøft, som skulle passeres, men de fleste kom tørskoet over.

Alle gav udtryk for, at det havde været en vellykket tur, da man nåede tilbage til udgangspunktet ved Lille Vild-mosecentret. Foreningen kunne glæde sig over, at der blandt deltagerne var flere ny, der havde læst om arran-gementet.
 


Fra tørvetogets endestation er deltagerne klar til turen rundt om Birkesø.