ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
onsdag 25. marts 2020
MARIAGERFJORD: Coronakrisen, der blandt andet har lukket landets skoler, kan til en vis grad overhale Mariagerfjord byråd, der torsdag skal drøfte, om man skal fortsætte med de nationale test frem til et nyt system lanceres.

Der hersker usikkerhed om, hvornår skolerne åbner igen, men det sker tidligst efter påske, og indtil da vil det ikke give et retvisende billede af elevernes standpunkt, hvis testene skal gennemføres, medens eleverne sidder hjemme.

Øverste administrative chef for skoleområdet indstiller til byrådet, at man fastholder de nationale test, men da sagen blev drøftet i udvalget for Børn og Familie stod stemmerne for og imod lige, og dermed blev forslaget forkastet.

For at beholde de nationale test stemte Svend Madsen (V), Peter Krogh Olesen (V) og Søren Greve (V).. Imod stemte Karen Østergaard (A), Mette Binderup (A) og Thomas Høj (A). Jens-Henrik Kirk (C) var fraværende.

Formand for udvalget Svend Madsen ønsker sagen drøftet i byrådet, og det sker torsdag sent på eftermiddagen.
Mariagerfjord: