ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
mandag 23. marts 2020
MARIAGERFJORD: Der blev i 2019 brugt 7 mio. kr. på reparation og asfaltering af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Det er knap 900.000 kr. mindre end forventet ved budgetlægningen.

Det fremgår af tal, der torsdag sent på eftermiddagen forelægges byrådet i Mariagerfjord.

Det er asfaltfirmaet Munck, der har stået for arbejdet. Kommunen har indgået en 15-årig kontrakt, der løber frem til 2023.

Det hedder i en kommentar fra forvaltningen, at på trods af det meget regnfulde år i 2019 nåede Munck mere end oprindelig planlagt og sat som mål. Alle arbejder er udført tilfredsstillende i overensstemmelse med kontraktens forskrifter. I lighed med tidligere år har samarbejdet fungeret fint, og der er ikke modtaget nævneværdige klager fra borgere.
¨
Der er udført 55 kilometer overfladebehandling, 20 km. vej med asfalt og 5,5 km. asfalt på stier. Der er brugt 2.600 tons asfalt i forbindelse med klargøring til overfladebehandling, og der er anvendt 126 tons asfalt til opfyldning af slaghuller. Videre er der brugt 945 tons skærver til opfyldning langs veje, og der er lavet 50 kilometer striber.
Der kom blandt andet nyt asfalt på vejen fra Øster Hurup bymidten til havnen.