ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
lørdag 21. marts 2020
VALSGÅRD: Borgerforeningen i Valsgård håber på, at tårnfalke og hornugler vil slå sig ned i byen og være med til at forøge bestanden.

Foreningen og Fuglegruppen DN-Mariagerfjord har sørget for bolig i form af en redekasser, der er opsat på en høj mast.

Landsbyen havde forleden besøg af fem repræsentanter for fuglegruppen, der sammen med medlemmer fra borgerforeningen fandt frem til et egnet sted.

- Pladsen til redekassen skulle sidde højt oppe, og man fandt et egnet sted i en af lysmasterne på den lille boldbane ved skolen. Redekassen vejede godt til, men folkene fra fuglegruppen havde alt udstyret med til opsætning af den, så det blev professionelt udført, siger formand for borgerforeningen, Henning Aage Jochumsen

Der er i Mariagerfjord nu opsat ca. 40 redekasser, og det ventes at redekasserne hurtigt bliver taget i brug, da der mangler ynglesteder til disse fugle

Efter opsætning af redekassen i Valsgård gik turen videre til Oue, hvor den næste redekasse blev sat op.

- Det er et flot stykke arbejde, folkene fra fuglegruppen udfører. Kender man et sted, hvor der er plads til en redekasse i ca. 10 meters højde, må man gene kontakte Peter Toubøl, pt@dn-Mariagerfjord.dk. Opsætning af redekasserne er gratis og dækkes af fondsmidler, siger Henning Aage Jochumsen.
Redekassen sættes på plads i den høje mast
Det er en solid og tung fredekasse