ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER
tirsdag  17. marts 2020
ALS:  Trafikanterne, både kørende og gående i Als, må fra midten af april imødese trafikale problemer på Hadsundvej og Øster Hurupvej. Gamle fjernvarmeledninger skal udskiftes med ny.

Det forventets, at første del af arbejdet er afsluttet inden ferietrafikken for alvor sætter ind.

Det oplyser varmemester Anders Andersen og formand for værket Poul Sloth.

I første omgang er det strækningen  fra udmundingen af Poppelvej i Hadsundvej og mod Øster Hurup, hvor der skal skiftes hovedledning. I foråret 2021 bliver det så strækningen fra Poppelvej mod vest, det drejer sig om.

- Det kan ikke undgås, at der i forbindelse med renoveringsarbejde af denne størrelse i perioder vil opstå gener for trafikken gennem byen. For gående på fortovene og adgangsforholdene til butikker og beboelse, siger Anders Andersen, der håber på forståelse for, at værket løbende har behov for at vedligeholde og skifte ledningerne i byen, hvoraf nogle strækninger har ligget i jorden siden det første oliefyrede varmeværk  blev taget i brug.

Forbrugerne i området vil også kunne opleve afbrydelse af varmeforsyningen, men man forventer at den genetableres samme dag, som den afbrydes.
Første del af udskiftning af hovedledning bliver på Hadsundvej fra udmundigen af Poppelvej mod øst.